Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

Tytuł:

uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-04-08
Organ wydający:Rada Gminy Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 97 pozycja: 1126
Hasła:Deklaracje podatkowe

UCHWAŁA NR V/24/2011 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 zm. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 zm. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz.1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje: § 1. Zmienia się § 1 pkt 1 Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny w zakresie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego o symbolu I-NRL w ten sposób, że formularz ten otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady mgr inż. Walenty Gałuszewski

Załącznik do Uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik1.doc WZÓR INFORMACJI

Id: TFZZN-GPHTF-AAAON-YJJTV-DVLMU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.49.86

  uchwała nr XLV/250/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.9.78

  uchwała nr XXXIII/169/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.226

  uchwała nr XV/95/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.123.1

  uchwała nr XXXIX/207/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Bielsk Podlaski.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.24.25

  uchwała nr XXIV/116/08 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielsk Podlaski

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  uchwała nr 6.29.2011 Rady Gminy Czyże z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/03 Rady Gminy Czyże z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  uchwała nr 25/VI/11 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Augustów z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dziadkowice.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  uchwała nr IX/34/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 24 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Stawiskach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.