Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.33.2011.DM Wojewody Podlaskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Krynki (części gminy Krynki w granicach strefy nr III okreslonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynki)

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-04-08
Organ wydający:Wojewoda Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 97 pozycja: 1127
Hasła:Zagospodarowanie przestrzenne: uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,Rozstrzygnięcia Nadzorcze

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.95.10

  uchwała nr XX/123/09 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 26 marca 2009r. Uchwała w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiem w Krynkach .

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.62.60

  uchwała nr XIX/117/09 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.167.1

  uchwała nr XX/126/09 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.104.1

  uchwała nr XX/124/09 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 26 marca 2009r. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krynki.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.102.1

  uchwała nr XX/121/09 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 26 marca 2009r. Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Samorządowych prowadzonym przez gminę Krynki.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  uchwała nr 6.29.2011 Rady Gminy Czyże z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/03 Rady Gminy Czyże z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  uchwała nr 25/VI/11 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Augustów z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dziadkowice.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.