Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 29 marca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dziadkowice przeprowadzonych w dniu 27 marca 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-04-08
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Białymstoku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 97 pozycja: 1128
Hasła:Wybory: wyniki wyborów uzupełniających

OBWIESZCZENIE NR .................... KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 marca 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dziadkowice przeprowadzonych w dniu 27 marca 2011 r. Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) Komisarz Wyborczy w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dziadkowice przeprowadzonych w dniu 27 marca 2011 r. CZĘŚĆ I. Dane ogólne 1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym. 2. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów przez 2 komitety wyborcze. 3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania. 4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 301. 5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 134. 6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 134, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 44,52 %. 7. Wybrano 1 radnego. CZĘŚĆ II. Wyniki wyborów Rozdział 1. Okręg wyborczy nr 5 1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1. 2. Wybory odbyły się. 3. Głosowanie przeprowadzono. 4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 301. 5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 134. 6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 134, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 44,52%. 7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3, co stanowi 2,24% ogólnej liczby głosów. 8. Liczba głosów ważnych wyniosła 131, co stanowi 97,76 % ogólnej liczby głosów. 9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów: 1) lista nr 1 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE 86 a) USAKIEWICZ Adam 86 2) lista nr 2 KWW ŻUROBICE 2011 45 a) KAZIMIERCZAK Wojciech 45 10. Radnym został wybrany: 1) z listy nr 1 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE: a) USAKIEWICZ Adam;


Id: THJAZ-JTFMC-EWJFE-CWIMH-XMINL. Podpisany Strona 1

11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Białymstoku Bogdan Łaszkiewicz

Id: THJAZ-JTFMC-EWJFE-CWIMH-XMINL. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.24.26

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Surażu przeprowadzonych w dniu 18 stycznia 2009 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.50.48

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 9 lutego 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Białowieża przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2009 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.60.99

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 22 marca 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Perlejewie przeprowadzonych w dniu 21 marca 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.133.1

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siemiatycze przeprowadzonych w dniu 14 czerwca 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.238.2

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 7 września 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do rady miasta Brańsk przeprowadzonych w dniu 4 września 2011 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.33.2011.DM Wojewody Podlaskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Krynki (części gminy Krynki w granicach strefy nr III okreslonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynki)

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  uchwała nr 6.29.2011 Rady Gminy Czyże z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/03 Rady Gminy Czyże z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  uchwała nr 25/VI/11 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Augustów z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.