Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.149

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miasta Hajnówka w okręgu wyborczym nr 2

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-01-12
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Białymstoku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 149
Hasła:Wybory: podanie do publicznej wiadomości zmian w składzie rad

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

?

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miasta Hajnówka w okręgu wyborczym Nr 2 Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 i art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190, z 2011 r. Nr 34, poz. 172), Komisarz Wyborczy podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wygaśnięcia mandatu radnego nastąpiła zmiana w składzie Rady Miasta Hajnówka. 1. Rada Miasta Hajnówka uchwałą XIII/83/11 z dnia 30 listopada 2011 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu w okręgu wyborczym Nr 2 radnego Pana Wiktora Szpakowicza z listy wyborczej Nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP w związku z art. 190 ust. 1 pkt 5 ustawy . 2. Rada Miasta Hajnówka uchwałą Nr XIV/84/11. z dnia 28 grudnia 2011 r. stwierdziła, że radną w okręgu wyborczym Nr 2 została Pani Krystyna Kośko kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. 3. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz rozplakatowaniu na terenie okręgu wyborczego Nr 2 oraz w siedzibie Urzędu Miasta w Hajnówce. Komisarz Wyborczy w Białymstoku Bogdan Ryszard Łaszkiewicz

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.12.20

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Siemiatyckiego w okręgu wyborczym nr 2

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.52.64

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.308.4

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Sokółce

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.308.4

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Sokółce

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.308.4

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Sokółce

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.148

  aneks nr 1/2012 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 stycznia 2012r. do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Książnicy Publicznej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, zawartego dnia 15 listopada 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.147

  uchwała nr X/88/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.146

  uchwała nr X/55/11 Rady Gminy Wąsosz z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.145

  uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.144

  uchwała nr XI/107/11 Rady Gminy Zawady z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: wzorów formularzy składanych przez podatników podatku od nieruchomości

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.