Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1827

Tytuł:

uchwała nr 203/XXIV/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 maja 2012r. zmieniająca uchwały w sprawie założenia publicznych gimnazjów w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-06-21
Organ wydający:Rada Miejska Łomży
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1827
Hasła:Oświata; szkoły

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

10:27

zmieniająca uchwały w sprawie założenia publicznych gimnazjów w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr 35/VIII/99 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie założenia publicznych gimnazjów w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów, wprowadza się następującą zmianę: w załączniku Nr 3 do uchwały określającej obwód Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Łomży dodaje się ulice: Topolowa i Kolejowa. § 2. W uchwale Nr 269/XL/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie założenia publicznych gimnazjów w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 54 poz. 518) wprowadza się następującą zmianę: w § 1 skreśla się nazwę ulicy Forteczna, a w jej miejsce wpisuje się nazwę ulicy Saperska. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Maciej Andrzej Borysewicz

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.149.1

  uchwała nr 44/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia publicznych gimnazjów w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.78.11

  uchwała nr 430/LVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 7 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia publicznych gimnazjów w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1823

  uchwała nr 202/XXIV/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 maja 2012r. zmieniająca uchwały w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.54.51

  uchwała nr 268/XL/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.149.1

  uchwała nr 43/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia szkół podtawowych w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1826

  zarządzenie nr 89/2012 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1825

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.155.2012.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 20 czerwca 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIII/119/12 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1824

  uchwała nr XXIII/119/12 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1823

  uchwała nr 202/XXIV/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 maja 2012r. zmieniająca uchwały w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1822

  uchwała nr XVI/109/2012 Rady Gminy Szypliszki z dnia 15 maja 2012r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Szypliszki oraz zasad ich stosowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.