Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2098

Tytuł:

uchwała nr XX/120/12 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Goniądz

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Goniądzu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2098
Hasła:Wybory: obwody głosowania,okręgi wyborcze,liczby radnych

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

11:56

w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Goniądz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206 ) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Goniądz : 1. Szkoła Podstawowa w Goniądzu wchodząca w skład Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Goniądzu, 2. Szkoła Podstawowa w Downarach, 3. Szkoła Podstawowa w Klewiance, 4. Gimnazjum w Goniądzu wchodzące w skład Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Goniądzu. § 2. Ustala się granice obwodów poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjum: 1. Obwód Szkoły Podstawowej w Goniądzu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Goniądzu - obejmuje miejscowości: Goniądz, Białosuknia, Budne, Dawidowizna, Doły, Krzecze, Łazy, Mierkienniki, Osowiec, Płochowo, Smogorówka Dolistowska, Smogorówka Goniądzka, Szafranki, Wojtówstwo, Wólka Piaseczna, Wroceń. 2. Obwód Szkoły Podstawowej w Downarach ? obejmuje miejscowości: Downary, Downary Plac, Kramkówka Duża, Kramkówka Mała, Olszowa Droga, Osowiec ? Twierdza, Owieczki, Uścianek. 3. Obwód Szkoły Podstawowej w Klewiance ? obejmuje miejscowości : Klewianka, Piwowary.


Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2098

4. Obwód Gimnazjum w Goniądzu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Goniądzu ? obejmuje miejscowości: Goniądz, Białosuknia, Budne, Dawidowizna, Doły, Downary, Downary Plac, Klewianka, Kramkówka Duża, Kramkówka Mała, Krzecze, Łazy, Mierkienniki, Olszowa Droga, Osowiec, Osowiec ? Twierdza, Owieczki, Piwowary, Płochowo, Szafranki, Smogorówka Dolistowska, Smogorówka Goniądzka, Uścianek, Wojtówstwo, Wólka Piaseczna, Wroceń. § 3. Traci moc uchwała Nr XXI/130/08 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Goniądz. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Gabriel Haffke




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/32/11 Rady Gminy Dubienka z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dubienka

 • DZ. URZ. 2012.4170

  uchwała nr XV/147/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Gorlice oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2356

  uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Lisków z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych , gimnazjum oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków oraz granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.200.3650

  uchwała nr XIV/53/11 Rady Gminy Rakszawa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę Rakszawa

zamów dokument

Porady prawne

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Rodzaj umowy o pracę nauczyciela

  W pierwszym roku pracy byłam zatrudniona na cz.określony w wymiarze 1 etatu w gimnazjum.W drugim roku na cały etat w szk.podstawowej+1,5 godz.jako dopełnienie etatu (...)

 • Tworzenie klas integracyjnych

  Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej.

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2097

  uchwała nr XXIII/243/ 2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2096

  uchwała nr XXIII/241/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2095

  uchwała nr XXX/331/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Białegostoku w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2094

  uchwała nr XV/97/12 Rady Gminy Płaska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych wraz z pomieszczeniami budynku trybun zewnętrznych z zapleczem rekreacyjno-sportowym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2093

  uchwała nr XV/96/12 Rady Gminy Płaska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawiew ustalenia zasad i trybu korzystania z miejsc wykorzystywanych do kąpieli

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.