Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.34

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Podlaskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-01-04
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Białymstoku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 34
Hasła:Wybory: podanie do publicznej wiadomości zmian w składzie rad

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

?

Białystok, dnia 4 stycznia 2012 Poz. 34

OBWIESZCZENIE NR KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Podlaskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 i art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190, i z 2011 Nr 34, poz. 172), Komisarz Wyborczy podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wygaśnięcia mandatu radnego nastąpiła zmiana w składzie Sejmiku Województwa Podlaskiego. 1. Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą Nr XIII/127/11 z dnia 28 listopada 2011 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu w okręgu wyborczym nr 1 radnego Pan Dariusza Piontkowskiego z listy wyborczej nr 5 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość w związku z art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy. 2. Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą Nr XIV/139/11 z dnia 19grudnia 2011 r. stwierdził, że radną w okręgu wyborczym nr 1 została Pani Elżbieta Maria Kaufman - Suszko kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności. 3. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz rozplakatowaniu na terenie okręgu wyborczego nr 1 oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Komisarz Wyborczy w Białymstoku Bogdan Ryszard Łaszkiewicz

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.4.50

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Podlaskiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.12.20

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Podlaskiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.121.1

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Podlaskiego

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.181.2

  obwieszczenie KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.33

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.146.2011.ACh Wojewody Podlaskiego z dnia 2 stycznia 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały NR XV/148/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.32

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.145.2011.ACh Wojewody Podlaskiego z dnia 2 stycznia 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XV/159/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Suwałk

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.31

  uchwała nr IX/60/11 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.30

  uchwała nr IX/59/11 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Boćki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.29

  uchwała nr XV/159/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Suwałk

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.