Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.374

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Michałowie przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-01-24
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Białymstoku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 374
Hasła:Wybory: wyniki wyborów uzupełniających

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

?

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Michałowie przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2012 r. Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Michałowie przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2012 r. CZĘŚĆ I. Dane ogólne 1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym. 2. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów przez 2 komitety wyborcze. 3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania. 4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 391. 5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 158. 6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 158 czyli frekwencja wyborcza wyniosła 40,41 %. 7. Wybrano 1 radnego. CZĘŚĆ II. Wyniki wyborów Rozdział 1. Okręg wyborczy nr 5 1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1. 2. Wybory odbyły się. 3. Głosowanie przeprowadzono. 4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 391. 5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 158. 6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 158 czyli frekwencja wyborcza wyniosła 40,41 %. 7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 1, co stanowi 0,63% ogólnej liczby głosów.


Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?2? Poz. 374 ?

8. Liczba głosów ważnych wyniosła 157, co stanowi 99,37 % ogólnej liczby głosów. 9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów: 1) lista nr 1 KWW "LEPSZE JUTRO" 39 a) GRYC Leszek 39 2) lista nr 2 KWW HALINY ŁAWRESZUK 118 a) ŁAWRESZUK Halina 118 10. Radną została wybrana: 1) z listy nr 2 KWW HALINY ŁAWRESZUK a) ŁAWRESZUK Halina; 11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. Komisarz Wyborczy w Białymstoku Bogdan Ryszard Łaszkiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.24.26

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Surażu przeprowadzonych w dniu 18 stycznia 2009 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.50.48

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 9 lutego 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Białowieża przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2009 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.60.99

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 22 marca 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Perlejewie przeprowadzonych w dniu 21 marca 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.133.1

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siemiatycze przeprowadzonych w dniu 14 czerwca 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3695

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 28 sierpnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pakosław przeprowadzonych w dniu 26 sierpnia 2012 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.373

  uchwała nr XI/105/11 Rady Gminy Zawady z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zawady Nr VI/33/07 z dnia 23 kwietnia 2007 roku dotyczącej określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Zawady

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.372

  uchwała nr XI/98/11 Rady Gminy Zawady z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.371

  ogłoszenie nr A-0121-6/12 Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie ogłoszenia listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Łomży

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.370

  zarządzenie nr 3/2012 Starosty Łomżyńskiego z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.369

  uchwała nr XIII.81.2011 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie utworzenia publicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych w innej formie niż przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.