Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.553

Tytuł:

postanowienie nr 1/2012 Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 2 lutego 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Milejczyce przed upływem kadencji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-02-07
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Białymstoku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 553
Hasła:Referendum

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

?

Białystok, dnia 7 lutego 2012 r. Poz. 553

POSTANOWIENIE NR 1/2012 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 2 lutego 2012 r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Milejczyce przed upływem kadencji Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24 art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 134, poz. 777) po rozpatrzeniu wniosku mieszkańców gminy Milejczyce o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy przed upływem kadencji, Komisarz Wyborczy w Białymstoku postanawia, co następuje § 1. Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Milejczyce przed upływem kadencji. § 2. Datę referendum wyznaczyć na niedzielę 25 marca 2012 roku. § 3. Ustalić wzór i treść karty do głosowania jak w załączniku Nr 1 do niniejszego postanowienia. § 4. Określić wzór i treść nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille?a jak w załączniku Nr 2 do niniejszego postanowienia. § 5. Szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille?a zostaną ustalone w Postanowieniu Nr 2/12 Komisarza Wyborczego w Białymstoku. § 6. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa kalendarz stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego postanowienia. § 7. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy Milejczyce. Komisarz Wyborczy w Białymstoku Bogdan Ryszard Łaszkiewicz


Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?2? Poz. 553 ?

Załącznik Nr 1 do postanowienia Nr 1/2012 Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 2 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?3? Poz. 553 ?

Załącznik Nr 2 do postanowienia Nr 1/2012 Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 2 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?4? Poz. 553 ?

Załącznik Nr 3 do postanowienia Nr 1/2012 Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 2 lutego 2012 r.

KALENDARZ CZYNNOŚCI związanych z przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Milejczyce

Termin wykonywania czynności referendalnej* do 9 lutego 2012 r.

Treść czynności referendalnej - ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie gminy Milejczyce Postanowienia Komisarza Wyborczego w Białymstoku o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Milejczyce przed upływem kadencji, - podanie do publicznej wiadomości ,w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, - zgłoszenie Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku kandydatów na członków Gminnej Komisji Do Spraw Referendum, - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Milejczycach, - zgłoszenie Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum, - sporządzenie w Urzędzie Gminy w Milejczycach spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku obwodowych komisji do spraw referendum, - zgłoszenie Wójtowi Gminy Milejczyce przez wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille, a , -składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum o dopisanie ich do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania , - zgłoszenie Wójtowi Gminy Milejczyce przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille, a, - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, - zakończenie kampanii referendalnej, - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum, - głosowanie

do 24 lutego 2012 r.

do 27 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. do 2 marca 2012 r. do 4 marca 2012 r.*

do 11 marca 2012 r.*

do 15 marca 2012 r. 23 marca 2012 r. o godz. 2400 24 marca 2012 r. 25 marca 2012 r. godz. 700 - 2100

*

Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.) ? jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2223

  postanowienie nr 3/12 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 29 lutego 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Warki przed upływem kadencji.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1002

  protokół Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 marca 2012r. w sprawie odwołania Wójta Gminy Milejczyce przed upływem kadencji

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3891

  postanowienie nr 2/12 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Łomianki przed upływem kadencji

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2898

  postanowienie nr 4/2012 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 19 marca 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Sanniki i Rady Gminy Sanniki przed upływem kadencji

 • Dziennik Urzędowy

  postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 lipca 2009r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza gminy Międzyrzecz przed upływem kadencji

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.552

  uchwała nr XII/60/11 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.551

  uchwała nr XII/53/11 Rady Gminy Giby z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.550

  uchwała nr XVI/82/2011 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.549

  uchwała nr 12.60.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.548

  uchwała nr XV/126/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.