Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.10.160

Tytuł:

uchwała nr XLVI/616/09 Rady Miejskiej Zabrze z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/405/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Zabrze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-01-25
Organ wydający:Rada Miejska Zabrze
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 10 pozycja: 160
Hasła:

UCHWAŁA NR XLVI/616/09 RADY MIEJSKIEJ ZABRZE z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/405/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17  listopada 2008r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,  wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Zabrze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada  2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) na wniosek Prezydenta  Miasta Zabrze Rada Miejska w Zabrzu uchwala: § 1. W § 3 uchwały Nr XXXII/405/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 listopada 2008r.  w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Zabrze, dokonuje się  następujących zmian: 1. wykreśla się n/w osoby:


- ? Grażyna Wojas, Zabrze - ? Anna Klimek, Gliwice

2. dokonuje się przenumerowania listy, która kończy się na numerze 3. § 2. Pozostałe zapisy Uchwały XXXII/405/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 listopada  2008r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia  inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Zabrze, pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu

ID: GNWVJ-CYNDY-YKHVA-FVHFD-JHCXA. Podpisany.

Adam Moś Strona 1 / 2

Miejskiej w Zabrzu Adam Moś

ID: GNWVJ-CYNDY-YKHVA-FVHFD-JHCXA. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.13.227

  uchwała nr XLVI/615/09 Rady Miejskiej Zabrze z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/406/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.271.456

  uchwała nr II/11/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.889

  uchwała nr XIX/253/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 w sprawie statutu miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2027

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXXII/401/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 listopada 2008 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.234.348

  uchwała nr LVII/749/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.10.159

  uchwała nr XXXVIII/446/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw należących do Miasta Ustroń

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.10.158

  uchwała nr XXXVIII/445/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Ustroniu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.10.157

  uchwała nr 0150/XXXVI/835/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany w stosowaniu przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu podręcznego w środkach komunikacji zbiorowej organizowanej przez MZK Tychy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.10.156

  uchwała nr XXXIV/264/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.10.155

  uchwała nr XXXIV/263/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.