Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.229.334

Tytuł:

zarządzenie nr 65/2010 Wójta Gminy Czernichów z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2010 z dnia 23 maja 2010 r. o ustaleniu strefy zamkniętej dla ruchu pieszego i kołowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-10-22
Organ wydający:Wójt Gminy Czernichów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 229 pozycja: 3344
Hasła:ZARZĄDZENIA

ZARZĄDZENIE NR 65/2010 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2010 z dnia 23 maja 2010r. o ustaleniu strefy zamkniętej dla ruchu pieszego i kołowego Działając na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zmianami) Wójt Gminy Czernichów zarządza, co następuje: § 1. Ulegają zmianie: 1. § 1 zarządzenia nr 46/2010 z dnia 23 maja 2010r. który otrzymuje brzmienie: Ustanawia się zakaz poruszania się w ruchu pieszym i kołowym obejmujący obszar sołectwa Międzybrodzie Bialskie przysiółek Łazki ulice: Łazki od numeru 50 oraz numery 47 i 48, Łabędzia, Łukowa, Łączna, Łączka, Szczytowa 2. § 3 tego zarządzenia, który otrzymuje brzmienie: Wprowadza się następujące oznakowanie obszaru przysiółka Łazki w Międzybrodziu Bialskim: bariera ograniczająca ruch , znak B1 zakaz ruchu z tabliczką pod znakiem ?nie dotyczy mieszkańców posesji położonych przy ul. Łagodna, Łęgowa, Łazki do numeru 46 oraz numer 49?, znak D-4a droga bez przejazdu, znak B41 zakaz ruchu pieszych, tablica ostrzegawcza ?UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO ZAKAZ WSTĘPU OSUWISKO CZYNNE ? ZAGROŻENIE ŻYCIA I ZDROWIA? 3. § 4 tego zarządzenia który otrzymuje brzmienie: ?Oznakowanie wymienione w § 3 umieszcza się przy wjeździe na ul. Łazki w Międzybrodziu Bialskim za wyjątkiem bariery ograniczającej ruch, oraz znaku B41 zakaz ruchu pieszych, które umieszcza się za posesją ul. Łazki 46 § 2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Wójt Gminy Czernichów Adam Kos

Załącznik do Zarządzenia Nr 65/2010 Wójta Gminy Czernichów z dnia 21 czerwca 2010 r. Zalacznik1.doc Uzasadnienie

Id: UWXAW-XJOJN-JKZUN-RSHZU-BMNFF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.11.184

  uchwała nr L/400/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchylenia zarządzeń Wójta Gminy Czernichów w sprawie ustalenia strefy zamkniętej dla ruchu pieszego i kołowego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.108.204

  uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Milówka z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Wójta Gminy Milówka z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151-91/2010 z dnia 4 września 2010r. dotyczącego ustalenia strefy zamkniętej dla ruchu pieszego i kołowego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.108.206

  zarządzenie nr 0050-41/2011 Wójta Gminy Milówka z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151-91/2010 z dnia 4 września 2010r. dotyczącego ustalenia strefy zamkniętej dla ruchu pieszego i kołowego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.229.334

  zarządzenie nr 46/2010 Wójta Gminy Czernichów z dnia 23 maja 2010r. w sprawie ustalenia strefy zamkniętej dla ruchu pieszego i kołowego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.205.309

  zarządzenie nr 0151-91/2010 Wójta Gminy Milówka z dnia 4 września 2010r. w sprawie ustalenia strefy zamkniętej dla ruchu pieszego i kołowego

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.229.334

  zarządzenie nr 46/2010 Wójta Gminy Czernichów z dnia 23 maja 2010r. w sprawie ustalenia strefy zamkniętej dla ruchu pieszego i kołowego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.229.334

  uchwała nr XXXII/327/2010 Rada Miejska w Sośnicowicach z dnia 14 września 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.229.334

  uchwała nr XLVI/628/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 września 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zasad jej poboru

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.229.334

  uchwała nr XLVI/627/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.229.333

  uchwała nr XLVI/336/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 września 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.