Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.231.338

Tytuł:

uchwała nr VIII/10/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 września 2010r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej - tzw. ulicy Lokalnej w Bieruniu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-10-26
Organ wydający:Rada Miejska w Bieruniu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 231 pozycja: 3388
Hasła:DROGI,NAZWY ULIC

UCHWAŁA NR VIII/10/2010 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej - tzw. ulicy Lokalnej w Bieruniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia, po zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego oraz Komisję Gospodarki Miejskiej Rada Miejska w Bieruniu postanawia: § 1. Pozbawić dotychczasowej kategorii drogę gminną nr 480 002 S tzw. ulicę Lokalną, o przebiegu od granicy miasta Tychy do skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 5900 S ul. Świerczyniecką w Bieruniu § 2. Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.


Przewodniczący Rady Mejskiej Henryk Skupień

Id: NCRMB-DMHFO-DICXP-HXSEJ-UGETJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.231.339

  uchwała nr 1177/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2010r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej Nr 176 020 S, ulicy Plac Jana Pawła II, dotychczasowej kategorii drogi gminnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.128.2345

  uchwała Nr XV/107/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Wybrzeże Władysława IV na terenie miasta Świnoujście, zaliczenia nowo wybudowanego odcinka ulicy do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia dotychczasowej kategorii odcinka zastąpionego nowym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.189.5266

  uchwała nr 598/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009r. w sprawie pozbawienia ulicy Pocztowa dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.5810

  uchwała nr 84/x/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia działek gminnych do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie pozbawienia drogi publicznej lokalnej kategorii drogi gminnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1292

  uchwała nr XVII/91/2012 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej Nr 1053R ? ulicy Kościuszki, położonej na terenie miasta Nisko

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.231.338

  uchwała nr LX/1395/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 września 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.231.338

  uchwała nr 640/XLIII/2010 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 września 2010r. w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności mających charakter cywilnoprawny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.231.338

  uchwała nr 290/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.231.338

  uchwała nr XLVI/190/10 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany kategorii drogi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.230.338

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/309/10 Wojewody Śląskiego z dnia 13 października 2010r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XLVII/312/2010 Rady Gminy Ślemień z dnia 3 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XII/90/2007 z dnia 12.12.2007 r. Rady Gminy w Ślemieniu w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury ?Jemioła? na dwie instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury ?Jemioła? oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Ślemieniu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.