Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.23.348

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/270/09 Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Stanica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-12
Organ wydający:Rada Gminy Pilchowice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 23 pozycja: 348
Hasła:DROGI,NAZWY ULIC

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.21.421

  uchwała nr III/22/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Stanica

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.30

  uchwała nr XVII/135/11 Rady Gminy Pilchowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Stanica

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.121.193

  uchwała nr XLIV/318/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w Sołectwie Stanica

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.71.1170

  uchwała nr XLI/288/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Nieborowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.155.291

  uchwała nr VIII /63/11 Rady Gminy Pilchowice z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Nieborowice

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Zasady wyboru sołtysa

  Jaki akt prawny zawiera zasady wyboru sołtysa?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.23.347

  uchwała nr XXXII/65/2009 Rady Gminy Mszana z dnia 26 października 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.23.346

  uchwała nr LIV/390/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.23.345

  uchwała nr XXXIX/545/2009 Rady Miasta Jaworzno z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostęonych działających na terenie miasta Jaworzna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.23.344

  uchwała nr XXXIX/540/2009 Rady Miasta Jaworzno z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Miasta Jaworzna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.23.343

  uchwała nr XLII/392/09 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/211/2008 Rady Gminy Jasienica z dnia 3 września 2008r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymania i pozbawiania stypendium sportowego oraz nagród i wyróżnień sportowych dla zawodników , którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.