Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.234.348

Tytuł:

uchwała nr LVII/749/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-10-29
Organ wydający:Rada Miejska w Zabrzu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 234 pozycja: 3483
Hasła:

UCHWAŁA NR LVII/749/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Rada Miejska w Zabrzu uchwala: § 1. W pozycji nr 116 załącznika nr 3 do statutu miasta Zabrze w kolumnie typ jednostki w miejsce ?Jednostka budżetowa? wpisać ?Instytucja kultury?. § 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXVI/309/08 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze z późniejszymi zmianami pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu mgr Adam Moś

Id: ZLDPS-JUXYV-IZTFN-NQSHV-GBGON. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.889

  uchwała nr XIX/253/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 w sprawie statutu miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.114.184

  uchwała nr LIV/718/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.96.1822

  uchwała nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.136.226

  uchwała nr LV/719/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.153.250

  uchwała nr LVI/729/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej

  Członek rady nadzorczej spółki z o. o. został powołany do rady nadzorczej na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników 31 maja 2006 roku na okres trzyletniej kadencji. Zgodnie (...)

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.234.348

  uchwała nr 0150/XLVII/1060/10 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych i zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych na terenia miasta Tychy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.234.348

  uchwała nr 0150/XLVII/1052/10 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 0150/XLV/1012/10 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010 r. dotyczącej przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2010/2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.234.348

  uchwała nr 0150/XLVII/1050/10 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miasta Tychy, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Tychy zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.234.347

  uchwała nr 0150/XLVI/1046/2010 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych i zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych na terenie miasta Tychy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.234.347

  uchwała nr LV/419/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 września 2010r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Świętochłowice odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym oraz Miejskim Domu Pomocy Społecznej ?Złota Jesień? dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.