Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.244.370

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/311/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-11-19
Organ wydający:Rada Gminy Jaworze
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 244 pozycja: 3708
Hasła:DROGI,NAZWY ULIC

UCHWAŁA NR XXXIX/311/10 RADY GMINY JAWORZE z dnia 1 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje: § 1. Nadać nazwę - ul. Lawendowa ? drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze, urządzonej na dz. 2429/28 załącznik mapowy 1:2000. § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jaworze. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka

Id: RLBJK-AQPBQ-CBGZS-BJJLP-UAWDD. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/311/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010 r. Zalacznik1.pdf Załącznik mapowy

Id: RLBJK-AQPBQ-CBGZS-BJJLP-UAWDD. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.55.856

  uchwała nr XXXIII/267/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.274.459

  uchwała nr XL/322/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.266.442

  uchwała nr IX/82/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 6 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.158.261

  uchwała nr XXXVII/287/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/241/09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jaworze.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Pojęcie drogi wewnętrznej

  W jaki sposób ustawa o drogach publicznych definiuje pojęcie drogi wewnętrznej?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.244.370

  uchwała nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.244.370

  uchwała nr XLVIII/497/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.244.370

  uchwała nr XLVIII/496/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 września 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.244.370

  uchwała nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica, dla sołectwa Jasienica ? działka nr 1693

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.244.370

  uchwała nr XLVIII/476/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica, dla sołectwa Biery ? działki nr 200/10 i 200/27

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.