Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.241.404

Tytuł:

sprawozdanie nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 marca 2011r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-10-07
Organ wydający:Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 241 pozycja: 4042
Hasła:

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY z dnia 29 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ZA 2010 ROK Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ? tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2010 rok.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 marca 2011 r. Zalacznik1.pdf Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2010 r. Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 marca 2011 r. Zalacznik2.xls INFORMACJA OPISOWA 2010


Id: QMRYE-RAXDO-BDPXD-LUYIA-OJAWL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.218.318

  sprawozdanie nr 1/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 17 marca 2010r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ZA 2009 ROK

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.285.479

  uchwała nr 67/XII/2011 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 62/V/2003 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie: Statutu Gminy i Miasta Koziegłowy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.210

  uchwała nr 37/VII/2011 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów porządkowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego taksówką osobową na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.8.131

  uchwała nr 410/XLIX/2010 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 171/XVIII/04 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia odpłatności za posiłki i sporządzania posiłków dla dzieci

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.163

  uchwała nr 77/XIV/2011 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.240.404

  decyzja nr OKA-4210-33(11)/2011/13557/IV/MMI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 września 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez "ESOX" Sp. z o.o. z siedzibą w Radlinie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.240.404

  decyzja nr OKA-4210-46(10)/2011/3249/VII/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 września 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Elektrociepłownię EC Nowa Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.239.403

  sprawozdanie nr 1/11 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 marca 2011r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Radziechowy - Wieprz za 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.239.403

  sprawozdanie Wójta Gminy Panki z dnia 31 marca 2011r. z wykonania budżetu Gminy Panki za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.239.403

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Kozy z dnia 31 marca 2011r. Sprawozdanie Wójta Gminy Kozy z wykonania budżetu gminy Kozy za 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.