Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1263

Tytuł:

uchwała nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-03-30
Organ wydający:Rada Miejska w Bielsku-Białej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 71 pozycja: 1263
Hasła:

UCHWAŁA NR IV/39/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Na podstawie art. 39 ust. 4 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Bielska-Białej Rada Miejska postanawia § 1. 1. Upoważnić Dyrektora Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej panią Iwonę Kufel do załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych w zakresie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty zaległości za pobyt w Ośrodku, na zasadach określonych w art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 2. Zobowiązać Dyrektora Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej do przedkładania Prezydentowi Miasta Bielska-Białej, 2 razy w roku, sprawozdań z umorzonych należności. § 2. Upoważnienia, o którym mowa w § 1, udzielić na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. § 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki

Id: OAGMM-KACSU-ODGLE-HKMXO-OJVXW. Podpisany

Strona 1 z 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.364

  uchwała nr LXI/1408/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 5 października 2010r. w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej w Bielsku-Białej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.364

  uchwała nr LX/1394/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia warunków pracy i płacy na dalszy okres dla pracowników likwidowanej Izby Wytrzeźwień w Bielsku-Białej oraz zmiany uchwały o likwidacji Izby Wytrzeźwień w Bielsku-Białej ? zakładu budżetowego i utworzenia Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym ? jednostki budżetowej oraz nadania jej Statutu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.84.2192

  uchwała nr XXXII/215/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 15 października 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/43/11 Rady Gminy Biłgoraj z dnia 27 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.2463

  uchwała nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/310/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1262

  uchwała nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1261

  uchwała nr IV/35/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/44/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.70.1260

  ogłoszenie nr 1/2011 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na terenie Gminy Lędziny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.70.1259

  ogłoszenie nr PS.843.1.1.2011 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.70.1258

  zarządzenie nr 119.2011 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębem" w Dąbrowie Górniczej w roku 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.