Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.96.1822

Tytuł:

uchwała nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-05-09
Organ wydający:Rada Miejska w Zabrzu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 96 pozycja: 1822
Hasła:

UCHWAŁA NR VII/56/11 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Rada Miejska w Zabrzu uchwala: § 1. Nadać nowe brzmienie pozycjom 125 i 127 załącznika nr 3 do statutu miasta Zabrze:


L.p. 125 127

Typ jednostki Spółka Spółka

Nazwa jednostki organizacyjnej "STADION w Zabrzu" Sp. z o. o. Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o. o. § 2.

Adres ul. Roosevelta 81 ul. Roosevelta 81

Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXVI/309/08 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze z późniejszymi zmianami pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu mgr Marian Czochara

Id: ZGCJY-FUCDS-MADXI-CUEVC-XSWIO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.889

  uchwała nr XIX/253/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 w sprawie statutu miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.114.184

  uchwała nr LIV/718/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.234.348

  uchwała nr LVII/749/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.136.226

  uchwała nr LV/719/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.153.250

  uchwała nr LVI/729/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej

  Członek rady nadzorczej spółki z o. o. został powołany do rady nadzorczej na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników 31 maja 2006 roku na okres trzyletniej kadencji. Zgodnie (...)

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.96.1821

  uchwała nr VI/42/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.96.1820

  uchwała nr 36/V/2011 Rady Gminy Włodowice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Włodowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.96.1819

  uchwała nr VI/69/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie II Liceum Profilowane w Świętochłowicach, ul. dra A.Bukowego 17 z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Informatycznych w Świętochłowicach, ul.dra A.Bukowego 17 i jej likwidacji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.96.1818

  uchwała nr VI/68/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych w Świętochłowicach, ul. dra A.Bukowego 17 z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Informatycznych w Świętochłowicach, ul.dra A.Bukowego 17 i jej likwidacji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.96.1817

  uchwała nr VI/67/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Szkoła Policealna w Świętochłowicach, ul. dra A.Bukowego 17 z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Informatycznych w Świętochłowicach, ul.dra A.Bukowego 17 i jej likwidacji

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.