Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1360

Tytuł:

uchwała nr IV/17/9/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1360
Hasła:ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1360

UCHWAŁA NR IV/17/9/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 23 stycznia 2012 r.

w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 2 w związku z art. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 z 2011 roku, poz. 654) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 79 z 2001 roku, poz. 854 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. 1. Przekształca się Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej, poprzez likwidację: 1) Poradni Antynikotynowej usytuowanej w Bielsku-Białej, ulica Parkowa 1, 2) Gabinetów Konsultacyjnych (okulistycznego, laryngologicznego, ginekologicznego), usytuowanych w Bystrej, ulica Fałata 2. 2. Likwidacja komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, nastąpi w ostatnim dniu miesiąca, po wejściu w życie niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3053

  uchwała nr IV/22/32/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/235/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/102/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze

 • DZ. URZ. 2009.414.2992

  uchwała nr XXIX/506/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej i Endokrynologicznej w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach

 • DZ. URZ. 2009.353.2595

  uchwała nr XXV/126/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej i Endokrynologicznej w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.233.2

  porozumienie Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 września 2011r. o połączeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K.Dłuskiego w Białymstoku i Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1359

  uchwała nr IV/17/8/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie przekształcenia Uzdrowiska Goczałkowice ? Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno ? Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach - Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1358

  uchwała nr IV/17/7/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie przekształcenia Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1357

  ogłoszenie nr 1/2012 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 14 marca 2012r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Zbrosławice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1356

  obwieszczenie nr 6 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 20 marca 2012r. w sprawie: średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy Nr 4 w Sosnowcu przy ul. Koszalińskiej 4 w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1355

  obwieszczenie nr 5 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 20 marca 2012r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy Nr 3 w Sosnowcu przy ul. Szczecińskiej 11 w 2012 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.