Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1369

Tytuł:

informacja nr OKA?4110-1(5)/2012/4407/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 marca 2012r. o decyzji Nr WCC/1086I/4407/W/OKA/2012/CW

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1369
Hasła:ENERGETYKA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1369

W dniu dzisiejszym, na wniosek Kompanii Węglowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej ?Przedsiębiorstwem?), została zmieniona koncesja na wytwarzanie ciepła udzielona temu przedsiębiorstwu energetycznemu decyzją z dnia 30 lipca 2003 r., nr WCC/1086/4407/W/OKA/2003/KR (ostatnia zmiana z dnia 18 listopada 2011r. nr WCC/1086H/4407/W/OKA/2011/PS). W dniu 27 stycznia 2012r. wpłynęło pismo Przedsiębiorstwa, w którym wniósł o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła. Zmiana obejmowała punkt 1 ?Przedmiot i Zakres Działalności? i była związana z obniżeniem mocy osiągalnej w źródle ciepła Elektrociepłownia ?Chwałowice? zlokalizowanym w Rybniku (co jest związane z modernizacją kotła wodnego) oraz obniżeniem mocy zainstalowanej w źródle ciepła Ciepłownia ?Anna? zlokalizowanym w Pszowie (co jest związane z likwidacją jednego z kotłów parowych). Dodatkowo w punkcie 1 ?Przedmiot i Zakres Działalności? skorygowano błędne wskazanie ilości źródeł w których Koncesjonariusz prowadzi działalność koncesjonowaną (z ośmiu na siedem). Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został uznany za uzasadniony.


z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach Marek Miśkiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1790

  informacja nr OKA-4110-41(13)/2011/2012/4407/PS, OKA-4110-42(13)/2011/2012/4407/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 kwietnia 2012r. o decyzjach nr WCC/1086-ZTO/4407/W/OKA/2012/PS i nr PCC/1061-ZTO/4407/W/OKA/2012/PS

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.46.842

  informacja nr OKA-4110-38(7)/2010/2011/4407/KT, OKA-4110-39(7)/2010/2011/4407/KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lutego 2011r. o decyzjach nr WCC/1086F/4407/W/OKA/2011/KT i nr PCC/1061E/4407/W/OKA/2011/KT

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.154.288

  informacja nr OKA-4110-4(11)/2011/4407/PS, OKA-4110-5(11)/2011/4407/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lipca 2011r. o decyzjach nr WCC/1086G/4407/W/OKA/2011/PS i nr PCC/1061F/4407/W/OKA/2011/PS

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.287.484

  informacja nr OKA-4110-32(5)/2011/4407/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2011r. o decyzji nr WCC/1086H/4407/W/OKA/2011/PS

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  informacja nr DPE-4110-9(5)/2011/740/AWŚ Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 27 kwietnia 2012 r. nr WCC/179-ZTO-K/740/W/3/2012/AWŚ.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1368

  sprawozdanie nr SP.0050.3.58.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 marca 2011r. z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1367

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.22.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Rudnik nr XV/117/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik przyjętego uchwałą nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1366

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.48.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 28 lutego 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 176/XVI/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Szczekociny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1365

  aneks nr 4 Prezydenta Miasta Częstochowa; Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 27 lutego 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej im. Wł. Biegańskiego w Częstochowie wykonywania zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom publicznym na terenie powiatu częstochowskiego oraz organizacji doskonalenia zawodowego dla pracowników merytorycznych bibliotek

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1364

  uchwała nr XIX/228/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.