Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.220

Tytuł:

uchwała nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej poprzez działki nr 398/97, 397/98, 402/98, 572/163 do kategorii dróg gminnych Gminy Pyskowice i ustalenia jej przebiegu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-01-16
Organ wydający:Rada Miejska w Pyskowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 220
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej poprzez działki nr 398/97, 397/98, 402/98, 572/163 do kategorii dróg gminnych Gminy Pyskowice i ustalenia jej przebiegu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Gliwickiego


Rada Miejska w Pyskowicach uchwala

§ 1. 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogę położoną w Pyskowicach, przebiegającą poprzez działki nr 398/97, 397/98, 402/98, 572/163 o długości 280 m. 2. Ustalić przebieg drogi, o której mowa w ust. 1 w sposób przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady mgr inż. Jolanta Drozd

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 220 ?

Załącznik do Uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2011 r. Wyrys z mapy ewidencyjnej
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.204.1710

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. 2009.378.2763

  uchwała nr VII/30/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; b) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1238

  uchwała nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXIX/266/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 2 października 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. 2009.258.2036

  uchwała nr XXVIII/100/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych

zamów dokument

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.219

  uchwała nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pyskowice udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.218

  uchwała nr XI/107/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr V/25/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Porąbka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.217

  uchwała nr XI/104/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.216

  uchwała nr 102/XIII/11 Rady Gminy Poczesna z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.215

  uchwała nr 105/XV/2011 Rady Gminy Niegowa z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 91/XII/2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych dla ludności na terenie gminy Niegowa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.