Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2802

Tytuł:

uchwała nr XXIII/202/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2802
Hasła:OCHRONA PRZYRODY

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lipca 2012 r. Poz. 2802

UCHWAŁA NR XXIII/202/12 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 1, 2 i 3a, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), po uzgodnieniu projektu uchwały z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach uchwala: § 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo gatunku dąb szypułkowy Quercus robur, o obwodzie pnia 330 cm, wieku około 100 lat, rosnące w miejscowości Czechowice-Dziedzice, na działce nr 892, obręb Czechowice. 2. Drzewo opisane w ust. 1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości i krajobrazowej. § 2. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 zakazuje się: 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu; 3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 4) umieszczania tablic reklamowych. § 3. Wykonanie uchwały oraz nadzór nad pomnikiem przyrody powierza się Burmistrzowi CzechowicDziedzic. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. przyrodniczej


12:16

IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki w Katowic

Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Żelazny
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.183.343

  uchwała nr X/92/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 19 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi miasta Czechowice-Dziedzice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.329.580

  uchwała nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.241

  uchwała nr IV/16/108/11 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.45.809

  uchwała nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.393

  uchwała nr XIII/107/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2801

  uchwała nr XXIII/198/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustanowienia logo Gminy Czechowice-Dziedzice oraz zasad jego używania i wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2800

  uchwała nr XX/123/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2799

  uchwała nr XIX/119/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych w Buczkowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2798

  uchwała nr XIX/118/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Buczkowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2797

  uchwała nr XIX/475/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.