Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2824

Tytuł:

sprawozdanie Wójta Gminy Łodygowice z dnia 26 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łodygowice za 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Wójt Gminy Łodygowice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2824
Hasła:BUDŻETY

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lipca 2012 r. Poz. 2824

Sprawozdanie Wójta Gminy Łodygowice z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łodygowice za 2011 r. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Łodygowice - załącznik nr 1 2. Dochody budżetu gminy Łodygowice - wykonanie za 2011r. - załącznik nr 2 3. Wydatki budżetu gminy Łodygowice - wykonanie za 2011r. - załącznik nr 3 4. Wydatki inwestycyjne budżetu - wykonanie za 2011r. - załącznik nr 4 5. Wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych - wykonanie za 2011r.- załącznik nr 5 6. Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE,EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - wykonanie na 31.12.2011 r.- załącznik nr 6 7. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu - wykonanie za 2011 r. - załącznik nr 7 8. Dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wykonanie za 2011r. - załącznik nr 8 9. Dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonanie za 2011r. - załącznik nr 9 10. Dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. wykonanie za 2011r. - załącznik nr 10 11. Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Alkoholowych oraz gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - wykonanie na 31.12.2011r. - załącznik nr 11 12. Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie za 2011r. - załącznik nr 12 13. Dotacje udzielone z budżetu gminy Łodygowice - wykonanie za 2011r. - załącznik nr 13 14. Prognoza w latach 2011 - 2028 - załącznik nr 14 15. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2028 - załącznik nr 15 16. Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2011r. - załącznik nr 16


12:12

IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki w Katowic

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 2824

17. Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2011r.- załącznik nr 17

Wójt Gminy

Andrzej Pitera

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?5?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?6?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?7?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?8?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?9?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 10 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 11 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 12 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 13 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 14 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 15 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 16 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 17 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 18 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 19 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 20 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 21 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 22 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 23 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 24 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 25 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 26 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 27 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 28 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 29 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 30 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 31 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 32 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 33 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 34 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 35 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 36 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 37 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 38 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 39 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 40 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 41 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 42 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 43 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 44 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 45 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 46 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 47 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 48 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 49 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 50 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 51 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 52 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 53 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 54 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 55 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 56 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 57 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 58 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 59 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 60 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 61 ?

Poz. 2824


Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 62 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 63 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 64 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 65 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 66 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 67 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 68 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 69 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 70 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 71 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 72 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 73 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 74 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 75 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 76 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 77 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 78 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 79 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 80 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 81 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 82 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 83 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 84 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 85 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 86 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 87 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 88 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 89 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 90 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 91 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 92 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 93 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 94 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 95 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 96 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 97 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 98 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 99 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 100 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 101 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 102 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 103 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 104 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 105 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 106 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 107 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 108 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 109 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 110 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 111 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 112 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 113 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 114 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 115 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 116 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 117 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 118 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 119 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 120 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 121 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 122 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 123 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 124 ?

Poz. 2824


Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 125 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 126 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 127 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 128 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 129 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 130 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 131 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 132 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 133 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 134 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 135 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 136 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 137 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 138 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 139 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 140 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 141 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 142 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 143 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 144 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 145 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 146 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 147 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 148 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 149 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 150 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 151 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 152 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 153 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 154 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 155 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 156 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 157 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 158 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 159 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 160 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 161 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 162 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 163 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 164 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 165 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 166 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 167 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 168 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 169 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 170 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 171 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 172 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 173 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 174 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 175 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 176 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 177 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 178 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 179 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 180 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 181 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 182 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 183 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 184 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 185 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 186 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 187 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 188 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 189 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 190 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 191 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 192 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 193 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 194 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 195 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 196 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 197 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 198 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 199 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 200 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 201 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 202 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 203 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 204 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 205 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 206 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 207 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 208 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 209 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 210 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 211 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 212 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 213 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 214 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 215 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 216 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 217 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 218 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 219 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 220 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 221 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 222 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 223 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 224 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 225 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 226 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 227 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 228 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 229 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 230 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 231 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 232 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 233 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 234 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 235 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 236 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 237 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 238 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 239 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 240 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 241 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 242 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 243 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 244 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 245 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 246 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 247 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 248 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 249 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 250 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 251 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 252 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 253 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 254 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 255 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 256 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 257 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 258 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 259 ?

Poz. 2824

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 260 ?

Poz. 2824
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.198.304

  sprawozdanie Wójta Gminy Łodygowice z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łodygowice za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.194.359

  sprawozdanie Wójta Gminy Łodygowice z dnia 28 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łodygowice za 2010 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 211/10 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 18 marca 2010r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.3753

  zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielnik za 2010 rok , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1693

  zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielnik , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury ? Gminnej Bibliotek Publicznej- oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik za 2011 rok.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2823

  sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Lyski z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2822

  sprawozdanie Wójta Gminy Kornowac z wykonania budżetu Gminy Kornowac za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2821

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.263.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 6 lipca 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr RG.0007.42.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lyski oraz warunków i sposobu korzystania z tych obiektów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2820

  aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Mykanów z dnia 12 lipca 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Mykanów reprezentowaną przez Wójta Gminy Mykanów w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Mykanów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2819

  aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Herby z dnia 12 lipca 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Herby reprezentowaną przez Wójta Gminy Herby w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Herby

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.