Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3487

Tytuł:

uchwała nr XVII/183/12 Rady Gminy Brenna z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Rada Gminy Brenna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3487
Hasła:OCHRONA PRZYRODY

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 3487

UCHWAŁA NR XVII/183/12 RADY GMINY BRENNA z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje: § 1. 1. Znosi się status pomnika przyrody, jesiona wyniosłego (Fraxinus excelsior) o obw. pnia 360 cm, rosnącego na parceli 168/2 w Górkach Wielkich, na południowo - zachodnim stoku góry Bucze, nie opodal przysiółka Miczów, uznanego (w grupie trzech drzew) za pomnik przyrody uchwałą Rady Gminy Brenna Nr XXXVI/300/2005 z dnia 7 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za pomnik przyrody (§ 1 pkt 19.2) 2. Zniesienie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1 następuje z uwagi na zły stan zdrowotny drzewa, utratę wartości przyrodniczych i krajobrazowych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


14:26:15

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wojnar
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/ 22 /11 Rady Gminy Terespol z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XIX/165/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3542

  uchwała nr 457/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3543

  uchwała nr 458/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.15

  uchwała nr XVII/112/2011 Rady Gminy Ełk z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3486

  informacja nr Adm.0151-322/12 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3485

  decyzja nr OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespołu Zarzadców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3484

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 25 czerwca 2012r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2011 rok 

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3483

  sprawozdanie Wójta Gminy Chybie z dnia 28 marca 2012r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chybie za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3482

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 26 marca 2012r. z wykonania budżetu, z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia za 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.