Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3489

Tytuł:

uchwała nr XX/181/2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Międzybrodziu Żywieckim, Gmina Czernichów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Rada Gminy Czernichów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3489
Hasła:OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 3489

UCHWAŁA NR XX/181/2012 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Międzybrodziu Żywieckim, Gmina Czernichów Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm). Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się zasady i tryb korzystania z kompleksu boisk sportowych ?ORLIK 2012?, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


14:25:45

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Badan

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 3489

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 3489

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 3489

Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach informuje, że Wojewoda Śląski stwierdził nieważność części ww. uchwały zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.341.2012 z dnia 17 sierpnia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.233

  uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?ORLIK 2012? w Międzybrodziu Bialskim, gmina Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.231.338

  uchwała nr XLVI/363/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.231.339

  uchwała nr XLVIII/377/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XLVI/363/2010 z dnia 9 lipiec 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.84.1414

  uchwała nr VIII/82/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012" w Boguchwale, gmina Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3650

  uchwała nr XII/58/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych ?ORLIK 2012? przy Szkole Podstawowej im. J. Stępkowskiego w Tarczynie

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3488

  uchwała nr XXIV/167/2012 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Ciasna w gminie Ciasna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3487

  uchwała nr XVII/183/12 Rady Gminy Brenna z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3486

  informacja nr Adm.0151-322/12 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3485

  decyzja nr OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespołu Zarzadców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3484

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 25 czerwca 2012r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2011 rok 

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.