Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3518

Tytuł:

informacja nr OKA-4210-55(27)/2011/2012/1262/VIII/MMI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 sierpnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-55(26)/2011/2012/1262/VIII/MMi

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3518
Hasła:ENERGETYKA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 3518

14:19:59

INFORMACJA NR OKA-4210-55(27)/2011/2012/1262/VIII/MMI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 17 sierpnia 2012 r. o decyzji nr OKA-4210-55(26)/2011/2012/1262/VIII/MMi W dniu 17 sierpnia 2012 r., na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego: Elektrownia "Rybnik" S.A. z siedzibą w Rybniku, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OKA-421055(26)/2011/2012/1262/VIII/MMi zatwierdził taryfę dla ciepła. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.


Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 3518

-

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 3518

-

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 3518

-

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?5?

Poz. 3518

-

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?6?

Poz. 3518

-

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?7?

Poz. 3518

-

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?8?

Poz. 3518

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?9?

Poz. 3518

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Główny specjalista w Południowym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach Andrzej Zawiązalec
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1579

  informacja nr OKA-4210-7(5)/2012/1258/VIII/RZ/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 kwietnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-7(4)/2012/1258/VIII/RZ/Zmd

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1644

  informacja nr OKA-4210-46(7)/2012/1883/VIII/AZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 lipca 2012r. o decyzji nr OKA-4210-46(6)/2012/1883/VIII/AZ

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1612

  informacja nr OKA-4210-8(12)/2012/205/VIII/KT/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 kwietnia 2012r. o decyzji nr OKA 4210-8(11)/2012/205/VIII/KT/Zmd

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3036

  informacja nr OKA-4210-27(10)/2012/78/VIII/KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lipca 2012r. o decyzji Nr OKA-4210-27(9)/2012/78/VIII/KT

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2335

  informacja nr OKA-4210-10(11)/2012/758/VIII/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 maja 2012r. o decyzji Nr OKA-4210-10(10)/2012/758/VIII/AM

zamów dokument

Porady prawne

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy

  Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi o wydanie rzeczy ruchomej (samochodu). Koszt wyegzekwowania wyroku wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Trzynastka dla odchodzącego dyrektora szkoły

  Dyrektor Gimnazjum z dniem 31.08.2011 r. przestaje pracować w szkole z powodu odejścia na emeryturę, poza odprawą domaga się wypłacenia w tym dniu trzynastki za 2011 (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3517

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.356.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/348/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 dla Dorosłych, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Zwrotnicza 11

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3516

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.355.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/347/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 3, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu, ul. Chopina 26

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3515

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.354.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/346/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 2, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechaniczno - Samochodowych w Zabrzu, ul. Franciszkańska 4

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3514

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.353.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/345/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Zabrzu, Plac Traugutta 1

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3513

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.352.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu, ul. Sienkiewicza 43

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.