Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3582

Tytuł:

uchwała nr XVI/252/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu jednostki budżetowej ? Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Będzinie, ul. Mickiewicza 2

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Powiatu Będzińskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3582
Hasła:JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 3582

UCHWAŁA NR XVI/252/2012 RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu jednostki budżetowej ? Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Będzinie, ul. Mickiewicza 2 na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zmianami) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 20009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami). Rada Powiatu Będzińskiego uchwala: § 1. Nadać statut jednostce budżetowej - Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Będzinie, ul. Mickiewicza 2 - stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/428/2006 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 27 czerwca 2006r. w spawie nadania statutu jednostce budżetowej - Dom Pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Będzinie, ul. Mickiewicza 2. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego


13:48:07

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego

Emil Bystrowski

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 3582

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 3582

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 3582
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.40.717

  zarządzenie nr 10/11 Starosty Będzińskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Będzinie, ul. Mickiewicza 2 - w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.55.872

  zarządzenie nr 9/2010 Starosty Będzińskiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Będzinie ul. Mickiewicza 2 - w 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1159

  zarządzenie nr 8/2012 Starosty Będzińskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Będzinie ? w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.562

  ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 15 stycznia 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.207

  ogłoszenie nr . Starosty Płockiego z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w roku 2009.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3581

  uchwała nr XVI/251/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej ? Dom Dziecka im. D. Savio w Sarnowie ul. Wiejska 104

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3580

  komunikat nr 35 Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2009 nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami)

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3579

  komunikat nr 34 Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2009 nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami)

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3578

  ogłoszenie nr WG.6641.2.3.2011 Starosty Wodzisławskiego z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3577

  obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu państwa w 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.