Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3585

Tytuł:

uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Miasta Wojkowice z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wojkowice z powodu nieudzielenia absolutorium przed upływem kadencji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Miasta Wojkowice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3585
Hasła:REFERENDA I KONSULTACJE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 3585

UCHWAŁA NR XXVI/202/2012 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wojkowice z powodu nieudzielenia absolutorium przed upływem kadencji Na podstawie art. 11, art. 12 i art. 28a ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 2, art. 4, art. 5 ust. 1b i 1c, art. 10 i art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.),po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i wyjaśnieniach Burmistrza Miasta, Rada Miasta Wojkowice uchwała co następuje: § 1. Postanawia się o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wojkowice Witolda Kwietnia z powodu nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2011. § 2. Termin przeprowadzenia referendum, wzór i treść karty do głosowania oraz kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określi Komisarz Wyborczy w Katowicach w postanowieniu o przeprowadzeniu referendum. § 3. Przewodniczący Rady Miasta Wojkowice zobowiązany jest przekazać niniejszą uchwałę Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega bezzwłocznemu rozplakatowaniu na terenie Gminy i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wojkowice.


13:47:32

Przewodniczący Rady Miasta mgr Jerzy Podleżyński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2223

  postanowienie nr 3/12 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 29 lutego 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Warki przed upływem kadencji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3891

  postanowienie nr 2/12 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Łomianki przed upływem kadencji

 • Dziennik Urzędowy

  protokół Gminnej Komisji do spraw referendum ustalający wynik referendum gminnego dotyczącego budowy na terenie gminy Chocianów zakładu wykorzystującego technologię spalania odpadów zarządzonego na dzień 2 sierpnia 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4111

  protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Sannikach z dnia 13 maja 2012r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Sanniki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4110

  protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Sannikach z dnia 13 maja 2012r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Sanniki

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3584

  uchwała nr PR.0007.146.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Adaptacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3583

  uchwała nr XIX/132/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kozy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3582

  uchwała nr XVI/252/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu jednostki budżetowej ? Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Będzinie, ul. Mickiewicza 2

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3581

  uchwała nr XVI/251/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej ? Dom Dziecka im. D. Savio w Sarnowie ul. Wiejska 104

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3580

  komunikat nr 35 Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2009 nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami)

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.