Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3597

Tytuł:

aneks Wójta Gminy Konopiska; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. do Porozumienia nr 127/KT/2010 z dnia 30.09.2010 r. powierzającego Gminie Konopiska prowadzenie zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowościach Kopalnia i Aleksandria"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Wójt Gminy Konopiska; Zarząd Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3597
Hasła:POROZUMIENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3597

ANEKS z dnia 14 sierpnia 2012 r. do Porozumienia nr 127/KT/2010 z dnia 30.09.2010 r. powierzającego Gminie Konopiska prowadzenie zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowościach Kopalnia i Aleksandria" zawarty pomiędzy : Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: Adama Matusiewicza Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi a Gminą Konopiska z siedzibą w Konopiskach, przy ul. Lipowej 5 reprezentowaną przez Wójta Jerzego Sochę. § 1. Na podstawie § 2 pkt. 7, § 4 pkt. 5 i § 9 Porozumienia nr 127/KT/2010 z dnia 30.09.2010 r. z Aneksem nr 1 z dnia 21.09.2011 r. strony postanawiają zmienić brzmienie § 2 pkt. 1 na następujące: "Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 68.511 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset jedenaście złotych) i obejmuje koszt opracowania kompletnego projektu budowlanego oraz koszt przygotowania geodezyjnego inwestycji". § 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony. § 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian. § 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 5. Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Województwo Śląskie MARSZAŁEK Adam Matusiewicz WICEMARSZAŁEK Aleksandra GajewskaPrzydryga Gmina Konopiska WÓJT Jerzy Socha Marszałka Województwa Śląskiego Wicemarszałka Województwa Śląskiego


10:13:20
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2718

  uchwała nr 147/XX/2012 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Aleksandria Druga i Konopiska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.457

  aneks nr 1 Wójta Gminy Konopiska; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2011r. do Porozumienia nr 40/KT/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.500

  ogłoszenie Starosty Częstochowskiego z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Aleksandria I, Aleksandria II, Hutki, Kopalnia gm. Konopiska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3572

  aneks nr 1 Wójta Gminy Nędza; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. Do Porozumienia nr 33/KT/2012 z dnia 07.05.2012 r. powierzającego Gminie Nędza prowadzenie zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 915 i 421 wraz z projektem przebudowy dróg wojewódzkich w miejscowościach Zawada Książęca i Ciechowice"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.457

  aneks nr 1 Wójta Gminy Konopiska; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2011r. do Porozumienia nr 127/KT/2010 z dnia 30 września 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Ustalenie wartości odtworzeniowej

  Ile wynosi obecnie wartość odtworzeniowa lokalu w wojewodztwie śląskim?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podpisanie decyzji administracyjnej przez organ

  Decyzje w gminie podpisuje wójt. Czy prawnie dopuszczalne jest podpisanie decyzji przez "sekretarz gminy z upoważnienia wójta"? Czy nie powinno być "wójt gminy z upoważnienia (...)

 • Odmowna decyzja na lokalizację drogi

  W jakich przypadkach zarządca drogi wojewódzkiej może odmówić zgody na lokalizację wjazdu z ww. drogi na posesję, na której obecnie buduję dom, czy może się nie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3596

  aneks nr 1 Wójta Gminy Czernichów; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 sierpnia 2012r. do Porozumienia nr 20/KT/2012 z dnia 19.04.2012 r. powierzającego Gminie Czernichów prowadzenie zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie ? etap II"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3595

  aneks nr 1 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 sierpnia 2012r. do Porozumienia nr 55/KT/2012 zawartego w dniu 29.06.2012 r. pomiędzy Województwem Śląskim, a Powiatem Pszczyńskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3594

  porozumienie nr E.031.3.2012 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Rybniku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3593

  porozumienie Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w przedmiocie powierzenia Miastu Wodzisław Śląski prowadzenia zadania p.n.: ?Projekt budowy sygnalizacji świetlnej acyklicznej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 933 i 932 w Wodzisławiu Śląskim"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3592

  aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Rędziny reprezentowaną przez Wójta Gminy Rędziny w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Rędziny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.