Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3599

Tytuł:

aneks nr 1 Wójta Gminy Koszęcin; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 sierpnia 2012r. do Porozumienia nr 28/KT/2012 z dnia 08.05.2012 r. powierzającego Gminie  Koszęcin prowadzenie  zadania pn. "Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul. Lubliniecka) w Koszęcinie"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Wójt Gminy Koszęcin; Zarząd Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3599
Hasła:POROZUMIENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3599

ANEKS NR 1 z dnia 22 sierpnia 2012 r. do Porozumienia nr 28/KT/2012 z dnia 08.05.2012 r. powierzającego Gminie Koszęcin prowadzenie zadania pn. "Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul. Lubliniecka) w Koszęcinie" zawarty pomiędzy : Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: Adama Matusiewicza Aleksandry Banasiak a Gminą Koszęcin, z siedzibą w Koszęcinie przy ul. Powstańców Śląskich 10 reprezentowaną przez Wójta Grzegorza Ziaję. § 1. Na podstawie § 2 ust. 6, § 4 ust. 4 i § 10 ust. 2 Porozumienia nr 28/KT/2012 z dnia 08.05.2012 r. strony postanawiają zmienić brzmienie § 2 ust. 1 na następujące: "Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 67.035 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć złotych) i obejmuje: koszt opracowania kompletnej dokumentacji projektowej budowy i koszt przygotowania dokumentacji geodezyjnej opisanych w § 1 ust. 3". § 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony. § 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian. § 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 5. Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Województwo Śląskie MARSZAŁEK Adam Matusiewicz CZŁONEK ZARZĄDU Aleksandra Banasiak Gmina Koszęcin WÓJT Grzegorz Ziaja Marszałka Województwa Śląskiego Członka Zarządu Województwa Śląskiego


10:12:59
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2927

  uchwała nr 242/XXIII/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Koszęcin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.200.305

  uchwała nr 511/LIV/2010 Rady Gminy Koszęcin z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Staucie Gminy Koszęcin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3230

  aneks Wójta Gminy Kornowac; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2012r. do Porozumienia nr 24/KT/2012 z dnia 04.05.2012 r. powierzającego Gminie Kornowac prowadzenie zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 w miejscowości Pogrzebień"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3232

  aneks Wójta Gminy Kornowac; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2012r. do Porozumienia nr 23/KT/2012 z dnia 04.05.2012 r. powierzającego Gminie Kornowac prowadzenie zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Rzuchów"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1568

  uchwała nr 60/VI/2011 Rady Gminy Koszęcin z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Koszęcinie

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3598

  aneks nr 1 Wójta Gminy Boronów; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. do Porozumienia nr 17/KT/2012 z dnia 18.04.2012 r. powierzającego Gminie Boronów prowadzenie zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3597

  aneks Wójta Gminy Konopiska; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. do Porozumienia nr 127/KT/2010 z dnia 30.09.2010 r. powierzającego Gminie Konopiska prowadzenie zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowościach Kopalnia i Aleksandria"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3596

  aneks nr 1 Wójta Gminy Czernichów; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 sierpnia 2012r. do Porozumienia nr 20/KT/2012 z dnia 19.04.2012 r. powierzającego Gminie Czernichów prowadzenie zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie ? etap II"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3595

  aneks nr 1 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 sierpnia 2012r. do Porozumienia nr 55/KT/2012 zawartego w dniu 29.06.2012 r. pomiędzy Województwem Śląskim, a Powiatem Pszczyńskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3594

  porozumienie nr E.031.3.2012 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Rybniku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.