Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3600

Tytuł:

aneks nr 1 Wójta Gminy Hażlach; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012r. do Porozumienia nr 26/KT/2012 z dnia 26.04.2012 r. powierzającego Gminie Hażlach prowadzenie zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w Hażlachu - etap II"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Wójt Gminy Hażlach; Zarząd Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3600
Hasła:POROZUMIENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3600

ANEKS NR 1 z dnia 24 sierpnia 2012 r. do Porozumienia nr 26/KT/2012 z dnia 26.04.2012 r. powierzającego Gminie Hażlach prowadzenie zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w Hażlachu - etap II" zawarty pomiędzy : Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: Adama Matusiewicza Aleksandry Banasiak a Gminą Hażlach z siedzibą w Hażlachu, ul. Główna 57 reprezentowaną przez Wójta Karola Folwarczny. § 1. Na podstawie § 2 ust. 7, § 4 ust. 4 i § 10 ust. 2 Porozumienia nr 26/KT/2012 z dnia 26.04.2012 r. strony postanawiają zmienić brzmienie: 1. § 2 ust. 1 na następujące: "Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje koszty robót budowlanych, koszty nadzorów, koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich i organizacji ruchu i wynosi 470.701 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset jeden złotych).", 2. § 2 ust. 2 na następujące: "Gmina Hażlach uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokosci 40 % kosztu określonego w ust. 1 tj. 188.280 zł.", 3. § 2 ust. 4 na następujące: "Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 60 % kosztu określonego w ust. 1 tj. 282.421 zł." § 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony. § 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian. § 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 5. Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Województwo Śląskie MARSZAŁEK Adam Matusiewicz CZŁONEK ZARZĄDU Aleksandra Banasiak Gmina Hażlach WÓJT Karol Folwarczny Marszałka Województwa Śląskiego Członka Zarządu Województwa Śląskiego


10:12:40
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.457

  aneks nr 1 Wójta Gminy Hażlach; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2011r. do Porozumienia nr 31/KT/2011 z dnia 27 maja 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.471

  aneks nr 1 Wójta Gminy Hażlach; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 17 grudnia 2009r. do Porozumienia nr WO,0118-1/09 z dnia 11 maja 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3232

  aneks Wójta Gminy Kornowac; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2012r. do Porozumienia nr 23/KT/2012 z dnia 04.05.2012 r. powierzającego Gminie Kornowac prowadzenie zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Rzuchów"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3230

  aneks Wójta Gminy Kornowac; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2012r. do Porozumienia nr 24/KT/2012 z dnia 04.05.2012 r. powierzającego Gminie Kornowac prowadzenie zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 w miejscowości Pogrzebień"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.177.329

  porozumienie nr WO.031.7.2011 Wójta Gminy Hażlach; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Hażlach zadań dotyczących dróg powiatowych

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3599

  aneks nr 1 Wójta Gminy Koszęcin; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 sierpnia 2012r. do Porozumienia nr 28/KT/2012 z dnia 08.05.2012 r. powierzającego Gminie  Koszęcin prowadzenie  zadania pn. "Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul. Lubliniecka) w Koszęcinie"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3598

  aneks nr 1 Wójta Gminy Boronów; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. do Porozumienia nr 17/KT/2012 z dnia 18.04.2012 r. powierzającego Gminie Boronów prowadzenie zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3597

  aneks Wójta Gminy Konopiska; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. do Porozumienia nr 127/KT/2010 z dnia 30.09.2010 r. powierzającego Gminie Konopiska prowadzenie zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowościach Kopalnia i Aleksandria"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3596

  aneks nr 1 Wójta Gminy Czernichów; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 sierpnia 2012r. do Porozumienia nr 20/KT/2012 z dnia 19.04.2012 r. powierzającego Gminie Czernichów prowadzenie zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie ? etap II"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3595

  aneks nr 1 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 sierpnia 2012r. do Porozumienia nr 55/KT/2012 zawartego w dniu 29.06.2012 r. pomiędzy Województwem Śląskim, a Powiatem Pszczyńskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.