Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.662

Tytuł:

uchwała nr XVII/80/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-06
Organ wydający:Rada Gminy Lipowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 662
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 6 lutego 2012 r. Poz. 662

UCHWAŁA NR XVII/80/11 RADY GMINY LIPOWA z dnia 1 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. nr 5, poz. 13), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje: § 1. W § 3 ?REGULAMINU KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA LIPOWA? stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/75/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, uchyla się pkt 1. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Setla
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.220.6683

  uchwała nr XV/78/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jednorożec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5771

  uchwała nr XXII/201/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Żelechów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4709

  uchwała nr 210/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Serock

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.567

  uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wilkowice

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2661

  uchwała nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

zamów dokument

Porady prawne

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Podmioty powiązane w zamówieniach publicznych

  Czy sprawowanie nadzoru nad organem zarządzającym, o czym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2) może również odnosić się do pośredniego sprawowania nadzoru nad organem zarządzającym (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Wpłata na fundusz remontowy a wystawienie faktury

  Czy gmina będąca właścicielem mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej może uzależniać wnoszenie comiesięcznych zaliczek na koszty zarządu częścią wspólną i składki (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.661

  uchwała nr XVI/76/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.660

  uchwała nr XVI/75/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.659

  uchwała nr XIII/143/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki nr 677 w miejscowości Rudy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.658

  uchwała nr XV/98/11 Rady Gminy Koszarawa z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Koszarawa górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.657

  uchwała nr XIII/219/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/505/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 września 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.