Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.889

Tytuł:

uchwała nr XIX/253/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 w sprawie statutu miasta Zabrze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-17
Organ wydający:Rada Miejska w Zabrzu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 889
Hasła:STATUTY

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 17 lutego 2012 r. Poz. 889

UCHWAŁA NR XIX/253/12 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 16 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 w sprawie statutu miasta Zabrze Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zabrzu Rada Miejska w Zabrzu uchwala: § 1. Wprowadzić do załącznika nr 3 do statutu miasta Zabrze pozycję 131 w brzmieniu:


Typ jednostki Jednostka budżetowa Nazwa jednostki organizacyjnej Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej Adres ul. Piastowska 11

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXVI/309/08 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu

mgr Marian Czochara
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.114.184

  uchwała nr LIV/718/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.234.348

  uchwała nr LVII/749/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.96.1822

  uchwała nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.136.226

  uchwała nr LV/719/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.153.250

  uchwała nr LVI/729/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

 • Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

  Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.888

  uchwała nr XVII/216/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/698/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.887

  uchwała nr XIII/109/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Wyry

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.886

  uchwała nr XII/101/2011 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś uchwalonego uchwałą nr VII-46/2003 Rady Gminy Wielowieś z dnia 26 czerwca 2003 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.885

  uchwała nr XVII/180/11 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie  zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.884

  uchwała nr XVII/179/11 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.