Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.11

Tytuł:

uchwała nr XXXV/220/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy placowi na terenie miasta Braniewa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2010-07-26
Organ wydający:Rada Miejska w Braniewie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 112 pozycja: 1604
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

1604

UCHWAŁA Nr XXXV/220/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie nadania nazwy placowi na terenie miasta Braniewa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala, co następuje: § 1. 1. Plac położony w Braniewie, w obrębie nr 4, na działce oznaczonej nr 214/4 usytuowany naprzeciwko Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem św. Katarzyny, otrzymuje nazwę Plac ks. prałata Tadeusza Brandysa. 2. Szczegółowe położenie placu o którym mowa w ust. 1 ilustruje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie Olgierd Falkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/220/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 marca 2010 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.2.11

  uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi gminnemu w Tokarni

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/93/09 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Biała Podlaska.

 • DZ. URZ. 2012.1693

  uchwała nr VIk/XVI/226/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Placowi Grunwaldzkiemu w Wejherowie nazwy "Plac Ofiar Piaśnicy"

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 307/XV/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 68/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy skwerowi i placowi położonym w granicach administracyjnych miasta Lublin.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.11

  uchwała nr XXXVII/174/10 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.11

  uchwała nr XLIX/303/10 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia ?Programu opieki nad zabytkami miasta i gminy Gołdap na lata 2010-2013?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.11

  uchwała nr XXXVI/688/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.10

  uchwała nr XXXVI/687/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetu Województwa Warmińsko ? Mazurskiego, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.10

  uchwała nr XXXVI/686/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2009 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.