Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.14

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/185/2009 Rady Gminy Kolno z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie podziału sołectwa Samławki na sołectwo Samławki i sołectwo Otry.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2010-02-11
Organ wydający:Rada Gminy Kolno
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 14 pozycja: 387
Hasła:sołectwa

387

UCHWAŁA Nr XXXVI/185/2009 Rady Gminy Kolno z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie podziału sołectwa Samławki na sołectwo Samławki i sołectwo Otry. Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, 1 poz. 1591 ) i § 8 Statutu Gminy Kolno, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/61/07 Rady Gminy w Kolnie z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kolno (Dz. Urz. Woj. Warm. Mazur Nr 154, poz. 2051, Nr 166, poz. 2178) Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje: § 1. Z inicjatywy mieszkańców wsi Otry oraz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Samławki dokonuje się podziału sołectwa Samławki w sposób następujący:


1) wyłącza się z sołectwa Samławki miejscowość Otry, 2) tworzy się sołectwo Otry obejmujące wieś Otry. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Bancerz

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 Nr 52, poz. 420)

1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/38/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie podziału sołectwa Starosiedle na sołectwo Starosiedle i Sieńsk

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.38

  uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Kolno z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/36/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie podziału solectwa Stargard Gubiński na sołectwo Stargard Gubiński i Kujawa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.6.218

  uchwała nr XXXI/171/08 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Wałcz na sołectwa.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XXI/105/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie podziału sołectwa Marianki na sołectwo Marianki i sołectwo Podole oraz nadaniu statutu Sołectwu Podole.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.14

  uchwała nr LXV/543/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Maleczewo, gmina Ełk.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.14

  uchwała nr XXX/318/09 Rady Miasta Działdowo z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej ?Kompleks Sportowy - ORLIK 2012" w Działdowie.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.14

  uchwała nr XXXI/161/2009 Rady Gminy Milejewo z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.13

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.0911-12/10 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 19 stycznia 2010r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.13

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.0911-394/09 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2009r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.