Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.19

Tytuł:

uchwała nr XLV/286/10 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 12 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2010-12-01
Organ wydający:Rada Powiatu Iławskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 193 pozycja: 2478
Hasła:konsultacje społeczne

2478

UCHWAŁA Nr XLV/286/10 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 12 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego. konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji?. § 2. Uchwałę wykona Zarząd Powiatu. § 1. W załączniku do uchwały Nr XLIV/279/10 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego stanowiącym Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi odbywa się w szczególności w formie § 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Buki


Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/18/11 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2508

  uchwała nr XV/170/2011 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1958

  uchwała nr VII/28/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 • DZ. URZ. 2011.154.3195

  uchwała nr X/74/11 Rady Gminy Karsin z dnia 12 października 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.111.2042

  uchwała nr 75/LIX/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.19

  uchwała nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.19

  uchwała nr XXXVII/61/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.19

  uchwała nr 314/XLV/10 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie konsultowania niektórych projektów aktów prawa miejscowego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.19

  uchwała nr 313/XLV/10 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.19

  uchwała nr XLIV/279/10 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.