Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.40

Tytuł:

zarządzenie nr 80/2010 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w 2010 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2010-03-30
Organ wydający:Prezydent Miasta Elbląg
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 40 pozycja: 740
Hasła:pomoc społeczna - średni miesięczny koszt utrzymania

740

ZARZĄDZENIE Nr 80/2010 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w 2010 roku.

Na podstawie art. 97 ust. 4 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362; Nr 202, poz. 1551; Nr 219, poz. 1706; Nr 221, poz. 1738) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Elblągu przy ul. Nowodworskiej 49 w 2010 roku na kwotę 1300 zł. (jeden tysiąc trzysta złotych). § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie od pierwszego dnia następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Prezydent Miasta Henryk Słonina

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.30

  zarządzenie nr 73/2011 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  zarządzenie nr 73/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.549

  zarządzenie nr 10/2009 Starosty Polickiego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie w 2009 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.466

  zarządzenie nr 7/2010 Starosty Polickiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.473

  zarządzenie Nr 9 Starosty Polickiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie w 2011 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.40

  aneks Starosty Działdowskiego z dnia 13 stycznia 2010r. spisany pomiędzy Starostą Działdowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark do Porozumienia zawartego w dniu 11 stycznia 2005 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.40

  aneks Starosty Działdowskiego z dnia 13 stycznia 2010r. do porozumienia zawartego w dniu 11 stycznia 2005r. pomiędzy Starostą Działdowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.40

  uchwała nr XLI/204/10 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.40

  uchwała nr XLI/203/10 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/112/08 z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie aktu o podziale samorządowej instytucji kultury ? Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku i utworzeniu Gminnego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.40

  uchwała nr XXXIII/286/10 Rady Gminy Biskupiec z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gaj, Osetno, gmina Biskupiec

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.