Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

Tytuł:

uchwała nr XLIII/264/09 Rady Miejska w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2010-01-14
Organ wydający:Rada Miejska w Gołdapi
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 5 pozycja: 151
Hasła:ochrona przyrody - pominiki przyrody

151

UCHWAŁA Nr XLIII/264/09 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009 r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, póz. 880 z późn. zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje: § 1. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody modrzew europejski zlokalizowany w miejscowości Bronisze, gminie Gołdap, na działce nr 176/90, obręb Górne, stanowiącej własność Rafała Kościuka zam. Księżno.


2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Remigiusz Karpiński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2358

  uchwała nr XXXV/181/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.1.

  uchwała nr III/19/10 Rady Gminy Szczytno z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.58.1512

  uchwała nr XXIII/170/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.12

  uchwała nr X/62/11 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.142.4312

  uchwała nr XLVI/432/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XLIII/257/09 Rady Miejska w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości w 2010 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XLIII/256/2009 Rady Miejska w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XLIII/255/09 Rady Miejska w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalania wysokości i sposobu poboru opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XLIII/254/09 Rady Miejska w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XXXVI/202/2009 Rady Gminy Łukta z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010-2014 oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Łukta.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.