Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.16

Tytuł:

uchwała nr XIV/144/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 26 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-11-14
Organ wydający:Rada Miejska w Iławie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 169 pozycja: 2555
Hasła:nieruchomości - gospodarka nieruchomościami

2555

UCHWAŁA Nr XIV/144/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ?a? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),oraz art. 4 ust. 7 pkt 2) i ust. 11a, w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na udzielanie przez Burmistrza Miasta Iławy bonifikaty w wysokości 95 % od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności nieruchomości w przypadku gdy przedmiotem przekształcenia jest nieruchomość zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy na cele inne niż rolne. § 2. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta Iławy bonifikaty w wysokości 99 % od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności


nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, dla osób, które wniosły jednorazowo opłatę za użytkowanie wieczyste działki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. § 3. W przypadku wielofunkcyjnego wykorzystania nieruchomości, bonifikaty udziela się proporcjonalnie do części wykorzystywanej na cele mieszkaniowe § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji. § 6. Traci moc Uchwała nr L/619/10 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności nieruchomości. Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie Roman Groszkowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.209.6462

  uchwała nr 209/XXXV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.2102

  uchwała Nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.14

  uchwała nr L/619/10 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności nieruchomości.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 • DZ. URZ. 2012.216

  uchwała nr XVI / 104 / 2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.16

  uchwała nr XI/91/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 6 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.16

  uchwała nr XI/90/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 6 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.16

  uchwała nr XI/89/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 6 października 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.16

  uchwała nr XIX/141/2011 Rady Gminy Ełk z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.16

  uchwała nr XIX/139/2011 Rady Gminy Ełk z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane