Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

Tytuł:

uchwała nr XII/107/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-11-21
Organ wydający:Rada Miejska w Rynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 174 pozycja: 2621
Hasła:transport zbiorowy i komunikacja

2621

UCHWAŁA Nr XII/107/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Guz


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 16 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,05 zł. za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym, którego właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryn. Stawka opłaty ulegać będzie zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.270.449

  uchwała nr XVI/108/2011 Rady Gminy Mstów z dnia 23 września 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Mstów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.225.7022

  uchwała nr IX/72/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skórzec

 • DZ. URZ. 2011.370.3177

  uchwała nr X/157/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Oświęcim.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/79/11 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ścinawa.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.298.500

  uchwała nr X/62/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór

zamów dokument

Porady prawne

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Kradzież telefonu komórkowego

  Skradziono mi telefon komórkowy dwa dni temu. Czy istnieje możliwość ubiegania się o nowy aparat od operatora po cenie promocyjnej (posiadam zaświadczenie z policji (...)

 • Imstalacja urządzenia telekomunikacyjnego

  Jestem właścicielem lokalu użytkowego. Lokale mieszkalne, wchodzące w skład naszej wspólnoty mieszkaniowej, posiadają kablówkę (TV+Internet) od danego operatora. (...)

 • Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste

  Kto ustala opłaty za dzierżawę wieczystą gruntów i na jakiej podstawie?

 • Wyższe stawki czynszu za lokal użytkowy

  Kupiłem od spółdzielni lokal użytkowy umieszczony na parterze budynku mieszkalnego (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego). Spółdzielnia ustaliła (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/45/03 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s Mszanowie z dnia 9 września 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bratian

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gmine Nowe Miasto Lubawskie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr X/68/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Braniewo

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr 56/VI/2011 Rady Gminy Braniewo z dnia 30 września 2011r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych przez najemców i dzierżawców.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr XII/49/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Godkowo

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.