Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

Tytuł:

uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Grunwald

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Gminy Grunwald
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 37 pozycja: 621
Hasła:pomoc spłeczna - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.47

  uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/11 Rady Gminy Grunwald w sprawie funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Grunwald

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/23/2011 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bytnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Żórawina z dnia 27 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr IV/22/11 Rady Gminy Żórawina z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żórawina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/30/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału gminy Grunwald na sołectwa

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Rezygnacja Rady Nadzorczej spółdzielni

  Członkowie Rady Nadzorczej spółdzielni (działający społecznie) zrezygnowali ze swoich funkcji. Do kiedy zatem mają obowiązek pełnić swoje obowiązki: do dnia rezygnacji, (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie: Ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr Nr V/51/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr V/43/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr V/39/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Powiatu Braniewskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr V/38/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu Braniewskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.