Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

Tytuł:

uchwała nr I/4/11 Rady Miejskiej w Pasłeku z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy placowi w Pasłęku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Miejska w Pasłęku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 37 pozycja: 622
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

622

UCHWAŁA Nr I/4/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy placowi w Pasłęku. § 1. Nadaje się placowi, stanowiącemu rondo uliczne na skrzyżowaniu ulic 3-Maja i Ogrodowej w Pasłęku, nazwę: RONDO BOGUSŁAWA STANKIEWICZA § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku Stanisław Paździor


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, zm. z 2006 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, zm. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 zm. z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, zm. z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 106, poz. 675), Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.17

  uchwała nr II/23/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Pasłęka

 • DZ. URZ. 2011.2.11

  uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi gminnemu w Tokarni

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 307/XV/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/128/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy placowi w Kołczynie

 • DZ. URZ. 2009.460.3323

  uchwała nr XL/962/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. w sprawie nadania nazwy placowi w mieście Kielce

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Grunwald

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie: Ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr Nr V/51/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr V/43/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr V/39/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Powiatu Braniewskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.