Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

Tytuł:

uchwała nr V/48/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie podziału Sołectwa Skop i utworzenia dwóch odrębnych sołectw.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-05-19
Organ wydający:Rada Miejska w Rynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 62 pozycja: 1037
Hasła:sołectwa

1037

UCHWAŁA Nr V/48/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie podziału Sołectwa Skop i utworzenia dwóch odrębnych sołectw. Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje: § 1. Z inicjatywy mieszkańców sołectwa Skop oraz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa, dokonuje się podziału Sołectwa Skop i tworzy się dwa odrębne Sołectwa: 1) sołectwo Skop, z siedzibą władz Sołectwa we wsi Skop, 2) sołectwo Monetki, z siedzibą władz Sołectwa we wsi Monetki. § 2. 1. Organizacja i zasady działania nowego Sołectwa Monetki określone zostaną w statucie Sołectwa. 2. Do czasu wyboru nowych organów Sołectwa Monetki działają obecne organy Sołectwa Skop.* § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Guz


* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego PN.4131-197/11 z dnia 6 maja 2011 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.197.2011 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 maja 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5833

  uchwała nr XXII/151/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie podziału sołectwa Dębówka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.3597

  uchwała nr X/78/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie: podziału sołectwa Krobów i utworzenia dwóch odrębnych sołectw.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.97.3091

  uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie podziału Sołectwa Feliksów i utworzenia dwóch odrębnych sołectw

 • DZ. URZ. 2011.46.1062

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie podziału sołectwa Krzywań i utworzenia dwóch odrębnych sołectw.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

  uchwała nr VII/28/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

  uchwała nr VII/27/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Godkowo z dnia 10 listopada 2010 r. Nr L/209/2010 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w gminie Godkowo na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

  uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Miasto Szczytno ?? kwartał ulic Przemysłowa - Wielbarska?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

  uchwała nr VIII/37/2011 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na wykonanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie gminy Reszel

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

  uchwała nr II/12/2011 Rady Gminy Markusy z dnia 24 marca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagrodzenia za pracę oraz przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Markusy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.