Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

Tytuł:

uchwała nr XXIX/193/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Chruściele, gmina Ełk.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Ełk
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1097
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1097

UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY GMINY EŁK z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Chruściele, gmina Ełk. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje: § 1. Dla terenu w części wsi Chruściele przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, nadaję nazwę ulica "Rekreacyjna" - działka o nr geod. 170/80. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Ełk Dariusz Kordyś


Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 2 ? Poz. 1097 ?

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/193/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 24 lutego 2012 r. Zalacznik1.jpg
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXXVI/275/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Mołdzie, gmina Ełk

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXXVI/274/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Barany, gmina Ełk

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXXVI/276/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Mołdzie, gmina Ełk

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXXVI/273/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Buczki, gmina Ełk

 • DZ. URZ. 2010.46.321

  uchwała nr XLVI/340/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dyszów, gmina Końskie

zamów dokument

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Odległość budynku od krawędzi ulicy

  Jaki przepis reguluje, ile metrów od ulicy powinien stać dom jednorodzinny? Gdyby poszerzono naszą ulicę, to przebiegałaby ona pod naszymi oknami. Czy to jest dozwolone? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  zarządzenie nr 13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 15 marca 2012r. w sprawie uznania obszaru za rezerwat przyrody ?Ptasia Wyspa?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  zarządzenie nr 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 15 marca 2012r. w sprawie uznania obszaru za rezerwat przyrody ?Torfowisko na Tatarskiej Górze ?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr XVI/97/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr V/48 /11 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Powiatu Iławskiego na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr XI/87/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszonej przez rodziców, osoby dysponujące dochodem dziecka i osoby które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.