Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

Tytuł:

uchwała nr XVII.158.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miasta Ełku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1101
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1101

UCHWAŁA NR XVII.158.2012 RADY MIASTA EŁKU z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje: § 1. 1. Drodze publicznej zlokalizowanej na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu 1 ? Ełk 1 miasta Ełku nr 1392/38 nadać nazwę ul. Czesława Miłosza. Przebieg ulicy określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Działkom położonym na przedłużeniu dotychczas istniejącej ul. Juliana Tuwima, oznaczonym w operacie ewidencji gruntów obrębu 1 ? Ełk 1 miasta Ełku nr 1392/51 i nr 45/5, nadać nazwę ul. Juliana Tuwima. Przebieg ulicy określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Działce położonej na przedłużeniu dotychczas istniejącej ul. Witolda Maternika, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu 3 ? Ełk 3 miasta Ełku nr 3871/1, nadać nazwę ul. Witolda Maternika. Przebieg ulicy określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko?Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Ełku Stefan Węgłowski

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 2 ? Poz. 1101 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 3 ? Poz. 1101 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 4 ? Poz. 1101 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.170.4278

  uchwala nr XXXV/186/10 Rady Gminy w Stupsku z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w Stupsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.8.143

  uchwała nr XLVIII/354/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/334/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXVII/182/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Karczowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/77/12 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 7 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w granicach osady Siedliszcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.122.2696

  uchwała nr XLIX/370/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/31/2002 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie nadania nazw ulicom.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  uchwała nr XVI/128/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Grodziczno na konserwacje i renowacje zabytków znajdujących się na terenie gminy Grodziczno.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Nowe Miasto Lubawskie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr XII/87/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr XXIX/193/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Chruściele, gmina Ełk.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  zarządzenie nr 13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 15 marca 2012r. w sprawie uznania obszaru za rezerwat przyrody ?Ptasia Wyspa?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.