Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

Tytuł:

uchwała nr XVII.160.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenie granic obwodów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miasta Ełku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1103
Hasła:oświata - publiczne przedszkola,szkoły podstawowe i gimnazja

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1103

UCHWAŁA NR XVII.160.2012 RADY MIASTA EŁKU z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenie granic obwodów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się plan sieci gimnazjów w liczbie 4 z wyszczególnieniem: 1) Gimnazjum nr 1 w Ełku przy ulicy J. i H. Małeckich 1, 2) Gimnazjum nr 2 w Ełku przy ulicy J. Kilińskiego 48, 3) Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ełku przy ulicy Mjr Jana Piwnika ?Ponurego? 1, 4) Gimnazjum nr 4 w Ełku przy ulicy Grodzieńskiej 1. 2. Schemat planu sieci gimnazjów ustala się jak w załączniku nr 1 do uchwały. § 2. Ustala się granice obwodów gimnazjów jak w załączniku nr 2 do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku. § 4. Traci moc Uchwała Nr VI/50/2007 Rady Miasta Ełku z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów w Ełku oraz granic ich obwodów. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Ełku Stefan Węgłowski

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 2 ? Poz. 1103 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 3 ? Poz. 1103 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII.160.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 lutego 2012 r.

Obwody gimnazjów I. Granice obwodu Gimnazjum nr 1 w Ełku przy ul. J. i H. Małeckich 1 obejmują następujące ulice: Wojska Polskiego ( numery: nieparzyste od 1 do 75 i parzyste od 2 do 60), A. Mickiewicza, Gdańska (numery: nieparzyste od 1 do 9A i parzyste od 2 do 24 A), Marszałka Józefa Piłsudskiego (parzyste od 2 do 10 i nieparzyste od 1 do 11), St. Moniuszki, Porucznika Władysława Świackego ?Sępa?, M. Konopnickiej, Magazynowa, Wawelska, E. Orzeszkowej, J. i H. Małeckich, 3-go Maja, Armii Krajowej, J. Dąbrowskiego, F. Chopina, J. Słowackiego, Cicha, Czarna, Nadjeziorna, Kąpielowa, Aleja Lubelska, T. Kościuszki, Szkolna, S. Żeromskiego, Roosevelta, Stary Rynek, Pomorska, prof. Władysława Szafera, Aleja 1000- lecia, Zamkowa, Maćka z Bogdańca, Księcia Witolda, Zawiszy, Zbyszka z Bogdańca, Danusi, Książąt Mazowieckich, Jagienki, Księżnej Anny, Juranda, Jana Długosza, Królowej Jadwigi. II. Granice obwodu Gimnazjum nr 2 w Ełku przy ulicy J. Kilińskiego 48 obejmują następujące ulice: Piękna, Koszykowa, Parkowa, Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Gabrieli Zapolskiej, Bolesława Prusa, Kwiatowa, Melchiora Wańkowicza, J. Korsaka, Marii Dąbrowskiej, Emilii Plater, Krzywa, Cypriana Kamila Norwida, Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, Zofii Nałkowskiej, J. Kochanowskiego, J. Kilińskiego, Towarowa, Targowa, Rumiankowa, Jagodowa, Wrzosowa, Konwaliowa, Poziomkowa, Sasankowa, Malinowa, Krzemowa, Miedziana, Stalowa, Strefowa, Żelazna, Złota, Ciepła, Dojazdowa, Handlowa, Okrężna, Przytorowa, Przemysłowa, (od ronda przy ulicy J.Kilińskiego do ulicy Krzemowej), Kolejowa, Wczasowa, Letniskowa, Jasna, Garbarska, Skórzana, Pogodna, Krótka, Sosnowa, Lipowa, Dębowa, Leśna, Świerkowa, Grajewska, Mariampolska, Kardynała S. Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Robotnicza, Księdza Jerzego Popiełuszki, Jeziorna, Baranki, Św. Maksymiliana Marii Kolbe, Bp. Edwarda Samsela, Matki Teresy z Kalkuty, Brata Jana Jakubczaka, Św. Rafała Kalinowskiego, Letnia, Św. Franciszka, Św. Dominika Savio, Św. Jana Bosko, Św. Wojciecha, Św. Ojca Pio, Wiosenna, Zimowa, Spacerowa, Wielkanocna, Jesienna, Witolda Maternika, Szpitalna, Lekarska. III. Granice obwodu Gimnazjum nr 3 im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Ełku przy ulicy Mjr J. Piwnika ?Ponurego? obejmują następujące ulice: Szosa Obwodowa (od ronda J. Cichowicza przy ulicy Suwalskiej do torów kolejowych w kierunku Olsztyna), Kolonia, Konieczki, gen. Bora Komorowskiego, Generała Zygmunta Podhorskiego, mjr. H. Dobrzańskiego, Generała Leopolda Okulickiego, Majora Jana Piwnika Ponurego, gen. Stefana Grota Roweckiego, W. Witosa, K.A. Bahrkego, Dolna, Słoneczna, Powstańców Śląskich, Ignacego Łukasiewicza, Brzozowa, Władysława Broniewskiego, Łąkowa, I. Malmeda, Sadowa, Mazurska, H. Sienkiewicza, Warmińska, M.C. Skłodowskiej R. Traugutta, Ogrodowa, Lwowska, Sportowa, Śląska, Augustowska, Generała Józefa Bema, Jaćwingów, Podmiejska, Przemysłowa, (od ulicy Krzemowej do ronda J. Cichowicza przy ulicy Suwalskiej), Bursztynowa, Rzemieślnicza, Ignacego Kraszewskiego, Stanisława Staszica, mjr H. Sucharskiego, Krakowska, Suwalska, Owocowa, Nadrzeczna, Poprzeczna, Sezamkowa, Nektarowa, Zielona, Miodowa, Tęczowa, Wąski Tor, Lazurowa, Gdańska (numery: nieparzyste od 11 do końca ulicy i parzyste od 26 do końca ulicy), Gustawa Gizewiusza, Toruńska, generała Władysława Sikorskiego (numery: nieparzyste za przejazdem kolejowym i numery parzyste), Marszałka Józefa Piłsudskiego (numery: parzyste od 12 do końca ulicy i nieparzyste od 13 do końca ulicy), Wojska Polskiego (numery: parzyste od 62 do końca ulicy i nieparzyste od 77 do końca ulicy).

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 4 ? Poz. 1103 ?

IV. Granice obwodu Gimnazjum nr 4 w Ełku przy ulicy Grodzieńskiej obejmują następujące ulice: W. Jagiełły, Grunwaldzka, K. Pułaskiego, generała Władysława Sikorskiego (numery: nieparzyste do przejazdu kolejowego w kierunku Olsztyna), 11-go Listopada, M. Kajki, Janusza Korczaka, Wileńska, Grodzieńska, Warszawska Adama Asnyka, Jana Brzechwy, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Juliana Tuwima, Szosa Obwodowa (odcinek od 11- go Listopada do torów kolejowych w kierunku Olsztyna).
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.397

  uchwała nr X/106/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Ustroń

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.21.509

  uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy Orły z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Orły oraz określenie granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4587

  uchwała nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, zespołów szkół i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.1295

  uchwała nr IX/58/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Jasło

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  uchwała nr XVII.159.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenie granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  uchwała nr XVII.158.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  uchwała nr XVI/128/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Grodziczno na konserwacje i renowacje zabytków znajdujących się na terenie gminy Grodziczno.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Nowe Miasto Lubawskie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr XII/87/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.