Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

Tytuł:

informacja Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 15 marca 2012r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Ostróda.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Burmistrz Miasta Ostróda
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1107
Hasła:najem lokali - czynsze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1107

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie określenia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Ostróda. Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 250, poz. 1873), w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jej części oraz art. 4a ust.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) przedstawiam w formie załącznika, zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, za 2011 rok, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Ostróda. Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko?Mazurskiego.


Burmistrz Miasta Ostródy Olgierd Dąbrowski

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 2 ? Poz. 1107 ?

Załącznik do Informacji Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 15 marca 2012 r.

ZESTAWIENIE danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Ostróda

a) I półrocze Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego Powierzchnia lokalu Standard lokalu do 1918 r. zły* A poniżej 40 m2 B C 40 m2 do 60 m2 A B C powyżej 60 m2 do 80 m2 A B C A powyżej 80 m2 B C 5,20 5,20 1)**... 2) ... dobry 1919-45 zły dobry 1946-1970 zły dobry 1971-2002 zły dobry 3,08 5,20 po 2002 r. zły dobry

3,08

b) II półrocze Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego Powierzchnia lokalu Standard lokalu do 1918 r. zły* A poniżej 40 m2 B C 40 m2 do 60 m2 A B C powyżej 60 m2 do 80 m2 A B 5,20 5,20 1) ** ... 2) ... dobry 1919-45 zły dobry 1946-1970 zły dobry 1971-2002 zły dobry 3,29 5,20 po 2002 r. zły dobry

3,29

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 3 ? Poz. 1107 ?

C A powyżej 80 m2 B C

ABC*1)** 2)

standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania) standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej) budynek wymaga remontu stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.39.70

  ogłoszenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 24 lutego 2010r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok na obszarze Gminy Sokoły

 • DZ. URZ. 2011.158.1826

  ogłoszenie nr 1/11 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.67.10

  ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 29 marca 2010r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części.

 • DZ. URZ. 2010.97.717

  informacja Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 12 lutego 2010r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Zagnańsk, za I i II półrocze 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.80.1462

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 marca 2011r. o zestawieniu danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Rybnik

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.25.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 25 stycznia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  uchwała nr XII/78/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: Statutu Gminy Pasym.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  uchwała nr XVIII/81/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  uchwała nr XVII.160.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenie granic obwodów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  uchwała nr XVII.159.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenie granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.