Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

Tytuł:

obwieszczenie Starosty Gołdapskiego z dnia 21 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonującej na terenie Powiatu Gołdapskiego w 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Starosta Gołdapski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1110
Hasła:pomoc społeczna - średni miesięczny koszt utrzymania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1110

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonującej na terenie Powiatu Gołdapskiego w 2012 r. Na podstawie art. 196 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Domu św. Faustyny ? ?Nie lękajcie się? Caritas Diecezji Ełckiej, ul. Wojska Polskiego 16, 19-500 Gołdap w 2012 r. wynoszą 3.215,74 zł. (słownie: trzy tysiące dwieście piętnaście złotych, 74/100). Starosta Gołdapski Andrzej Ciołek

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.541

  komunikat Starosty Pilskiego z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej funkcjonującej na terenie powiatu pilskiego w roku 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1017

  obwieszczenie nr 2 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr 3/2012 Starosty Świdnickiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej, funkcjonującej na terenie Powiatu Świdnickiego

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 1/2012 Starosty Puławskiego z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w 2012 r. w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Puławskiego

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 4 Starosty Chełmskiego z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej w 2012 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Opiekun dziecka jego przedstawicielem

  Czy dyrektor Domu Dziecka może być przedstawicielem ustawowym wychowanka w procesie karnym?

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Rodzina zastępcza - prawa i obowiązki

  Czy rodzina zastępcza musi na każde żądanie matki mającej ograniczone prawa rodzicielskie oddawać jej dziecko na kilka dni nie wiedząc dokładnie gdzie i z kim będzie (...)

 • Władza ojczyma nad dzieckiem

  Matka 5-latka wyszła powtórnie za mąż. Ojciec dziecka żyje i ma ograniczone prawa rodzicielskie, ponieważ nie mieszka z synem. Jakie prawa do dziecka ma mąż matki? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  obwieszczenie nr 3 Starosty Mrągowskiego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ustalenia: miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w domu pomocy społecznej funkcjonującym na terenie powiatu mrągowskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  obwieszczenie nr 2 Starosty Mrągowskiego z dnia 2 marca 2012r. w sprawie ustalenia: miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w domu pomocy społecznej funkcjonującym na terenie powiatu mrągowskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  informacja Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 15 marca 2012r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Ostróda.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.25.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 25 stycznia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  uchwała nr XII/78/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: Statutu Gminy Pasym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.