Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

Tytuł:

sprawozdanie Starosty Lidzbarskiego z dnia 31 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Lidzbarskiego w 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Starosta Lidzbarski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1112
Hasła:sprawozdania komisji bezpieczeństwa i porządku

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1112

SPRAWOZDANIE STAROSTY LIDZBARSKIEGO z dnia 31 stycznia 2012 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Lidzbarskiego w 2011 r. Działając na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), została powołana Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W 2011 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Lidzbarskiego pracowała w 8 osobowym składzie: 1) Pan Jan Harhaj - Przewodniczący, 2) Pan Jerzy Pakisz - Wiceprzewodniczący, 3) Pan Tomasz Kamiński, 4) Pan Mirosław Mierzwiński, 5) Pan Piotr Szutowicz, 6) Pani Natalia Brycka, 7) Pani Elżbieta Suchodolska, 8) Pan Cezary Styczewski. Do zadań Komisji należy: 1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie powiatu, 2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa obywateli, 3) przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 5) opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie o którym mowa w pkt.1, 6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt.1, 2 i 4, 7) opiniowanie, zleconych przez Starostę, innych niż wymienione w pkt. 2 i pkt. 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia. Komisja zorganizowała konferencję poświęconą Zapobieganiu Przemocy w Szkole ?Bezpieczny Powiat Lidzbarski?.


Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 2 ? Poz. 1112 ?

Na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2011 roku Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji w 2010 roku. Poza tym opiniowano pracę Komendy Powiatowej Policji w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2011 roku Komisja opiniowała pracę w zakresie bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu: Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Państwowego Lekarza Weterynarii, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. Komisja dokonała oceny bezpieczeństwa drogowego na terenie powiatu w 2010/2011 roku z uwzględnieniem akcji zimowego utrzymania dróg. Na posiedzeniu w dniu 28 września 2011 roku przeprowadzona została ocena stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu Lidzbarskiego za I półrocze 2011 roku w zakresie ochrony przeciwpożarowej a także w zakresie porządku i bezpieczeństwa. Ocenę zaprezentowali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim. W dniu 16 listopada 2011 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji. Podczas posiedzenia Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na 2012 rok. Ponadto Komisja dokonała oceny bezpieczeństwa drogowego na terenie powiatu z uwzględnieniem przygotowania dróg na okres zimowy 2011/2012 rok. Został opracowany plan pracy Komisji na 2012 rok. Starosta Lidzbarski Jan Harhaj
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.27

  obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2011

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.38

  obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonującej na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2010

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.26

  sprawozdanie Starosty Lidzbarskiego z dnia 22 lutego 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Lidzbarskiego za rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.16

  sprawozdanie Starosty Lidzbarskiego z dnia 26 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Lidzbarskiego za 2010 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  obwieszczenie Starosty Gołdapskiego z dnia 21 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonującej na terenie Powiatu Gołdapskiego w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  obwieszczenie nr 3 Starosty Mrągowskiego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ustalenia: miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w domu pomocy społecznej funkcjonującym na terenie powiatu mrągowskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  obwieszczenie nr 2 Starosty Mrągowskiego z dnia 2 marca 2012r. w sprawie ustalenia: miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w domu pomocy społecznej funkcjonującym na terenie powiatu mrągowskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  informacja Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 15 marca 2012r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Ostróda.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.