Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

Tytuł:

zarządzenie nr 60/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Elbląg w 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Prezydent Miasta Elbląg
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1113
Hasła:pomoc społeczna - średni miesięczny koszt utrzymania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1113

ZARZĄDZENIE NR 60/2012 PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Elbląg w 2012 r. Na podstawie art. 196 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690) zarządzam, co następuje: § 1. 1. Ustala się średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Socjalizacyjnej Całodobowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ulicy Chrobrego 4 w roku 2012 na kwotę 4.418,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta osiemnaście złotych). 2. Ustala się średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Wielofunkcyjnej Całodobowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ulicy Mazurskiej 6 w roku 2012 na kwotę 4.354,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote). § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.


Prezydent Miasta Elbląg Grzegorz Nowaczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2654

  komunikat Starosty Pilskiego z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.480

  zarządzenie Nr 48/12 Starosty Białogardzkiego z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych na terenie powiatu białogardzkiego oraz w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych prowadzonych na zlecenie powiatu białogardzkiego w roku 2012

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Starosty Zamojskiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zamojski

 • DZ. URZ. 2012.344

  zarządzenie nr 4/2012 Starosty Koneckiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych na terenie Powiatu Koneckiego w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1244

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w 2012 roku

zamów dokument

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Czas pracy nauczyciela doradcy metodycznego

  Nauczyciela doradca metodyczny jest zatrudniony w szkole podstawowej ze zniżką godzin od 1/3 do 2/3 i realizuje zadania powierzone przez organ prowadzący w ośrodku doskonalenia (...)

 • Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

  Uprzejmie proszę o w miarę obszerne przeanalizowanie problemu poprawnej interpretacji przepisu ustawy "antyalkoholowej" - art. 14 cyt." Zabrania się spożywania napojów (...)

 • Połowa wydatków - wielkość alimentów

  Obowiązek alimentacyjny w stosunku do małoletniego dziecka spoczywa na obojgu rodziców. Czy to znaczy, że zasądzone alimenty powinny być połową wydatków na faktyczne (...)

 • Zwrot kosztów przejazdu świadka

  Czy świadek wezwany na rozprawę sądową do odległego miasta może liczyć na zwrot kosztów dojazdu oraz utraconych korzyści w związku w niewykonywaniem w tym dniu pracy? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  sprawozdanie Starosty Lidzbarskiego z dnia 31 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Lidzbarskiego w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  obwieszczenie Starosty Gołdapskiego z dnia 21 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonującej na terenie Powiatu Gołdapskiego w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  obwieszczenie nr 3 Starosty Mrągowskiego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ustalenia: miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w domu pomocy społecznej funkcjonującym na terenie powiatu mrągowskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  obwieszczenie nr 2 Starosty Mrągowskiego z dnia 2 marca 2012r. w sprawie ustalenia: miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w domu pomocy społecznej funkcjonującym na terenie powiatu mrągowskiego na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.